Meer over Cijfers - Molenstraat-Centrum 1

4.3/5 β˜… based on 4 reviews

Contact Meer over Cijfers

Address :

Molenstraat-Centrum 1, 7311 XG Apeldoorn, Netherlands

Phone : πŸ“ž +7989
Postal code : 7311
Categories :
City : Apeldoorn

Molenstraat-Centrum 1, 7311 XG Apeldoorn, Netherlands
T
Tomas Herder on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Fantastische boekhouder. Werkt prettig samen in het boekhoud pakket Acumulus.
Fantastic accountant. Works well together in the accounting package Acumulus.
K
Kevin R. on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Communicatief zeer slecht en moeilijk te bereiken. Geen reactie op e-mail en telefoon. Telkens excuses voor de nalatigheid, maar uiteindelijk geen concrete oplossing gevonden.
Very poor communication and hard to reach. No response to e-mail and telephone. Every time apologies for the negligence, but in the end no concrete solution was found.
C
Coby Roerhorst on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Vandaag zeer professioneel en fijn geholpen door (Esther) Meer over Cijfers bij het opmaken van mijn jaarcijfers en aangifte IB. Naast haar inhoudelijke deskundigheid een fijn persoon die alle moeite neemt om dat wat niet (helemaal) duidelijk is geduldig uit te leggen.
Today very professional and nice aided by (Esther) More about Figures when preparing my annual figures and declaration of IB. In addition to her substantive expertise, a fine person who takes all the trouble to explain what is not (completely) clear to the patient.
H
Hil Bosch on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Gistermiddag Esther een vraag/probleem gesteld op haar website over BTW afdrachtverschil waarna zij binnen 5 minuten reageerde. Vervolgens telefonisch contact gehad en binnen een half uur kwam haar antwoord per mail. Daarna heeft ze zelfs nog de moeite genomen om me te bellen met een toelichting. Heel erg blij met haar hulp en deskundigheid. Zeker aan te raden!
Yesterday afternoon Esther asked a question / problem on her website about VAT payment difference, after which she responded within 5 minutes. Then we had contact by phone and within half an hour her answer came by email. After that she even took the trouble to call me with an explanation. Very happy with her help and expertise. Definitely recommend!

Write some of your reviews for the company Meer over Cijfers

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *