Merheim Audiovisueel - Havervelden 2

4.8/5 β˜… based on 4 reviews

Merheim Audiovisueel | Partner voor uw audiovisuele projecten - Merheim.nl

Met meer dan 30 jaar ervaring is Merheim met recht een expert te noemen op audiovisueel gebied.

Contact Merheim Audiovisueel

Address :

Havervelden 2, 5281 PT Boxtel, Netherlands

Phone : πŸ“ž +8
Postal code : 5281
Website : https://www.merheim.nl/
Categories :
City : Boxtel

Havervelden 2, 5281 PT Boxtel, Netherlands
M
Moos Pennings (Moos) on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

D
Daan on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

g
gabriel kacala on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

super
cool
J
Ja Ee on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Zeer goede ervaring! Hier nemen ze een klant en klantwens nog serieus. Er wordt niet alleen gekeken naar welke product het beste past, maar ze bekijken het geheel en bieden een totaaloplossing. Afspraak = afspraak en men kiest hier enkel voor kwaliteit. Erg tevreden mee, aanrader!
Very good experience! Here they take a customer and customer wishes seriously. They not only look at which product fits best, but they look at the whole and offer a total solution. Appointment = appointment and you only choose quality here. Very satisfied with it, recommended!

Write some of your reviews for the company Merheim Audiovisueel

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *