METAL & STEEL DOORS - Valkenierslaan 57

5/5 β˜… based on 3 reviews

Contact METAL & STEEL DOORS

Address :

Valkenierslaan 57, 4834 CA Breda, Netherlands

Phone : πŸ“ž +98
Postal code : 4834
Website : http://robertstaal.com/
Categories :
City : Breda

Valkenierslaan 57, 4834 CA Breda, Netherlands
g
goedfout 44 on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Uiterst correct geholpen in de showroom en de montage is keurig uitgevoerd.Wij zijn heel blij met de mooie stalen deur. Fam. de Koning ,Dordrecht
Extremely correct help in the showroom and the assembly is nicely done.We are very happy with the beautiful steel door. Fam. the King, Dordrecht
T
Twan van de Laar on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Stalen kozijnen specialist met smaak. Op zijn instagram inspiratie gezocht en een paar weken later vakkundig geplaatst.
Steel window frames specialist with taste. Looked for inspiration on his instagram and expertly posted a few weeks later.
J
Jeffrey Schouten on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Leuk ontvangst en goed advies. Doet wat hij beloofd en maakt prachtige dingen. Een echte vakman. Wij zijn erg blij met onze douchewand.
Nice welcome and good advice. Does what he promises and makes beautiful things. A true craftsman. We are very happy with our shower enclosure.

Write some of your reviews for the company METAL & STEEL DOORS

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *