MijnTafel Nieuwkoop - Dorpsstraat 77 MijnTafel

4.7/5 β˜… based on 8 reviews

Contact MijnTafel Nieuwkoop

Address :

Dorpsstraat 77 MijnTafel, 2421 AW Nieuwkoop, Netherlands

Phone : πŸ“ž +7779
Postal code : 2421
Website : http://www.mijntafel.nl/
Categories :
City : Nieuwkoop

Dorpsstraat 77 MijnTafel, 2421 AW Nieuwkoop, Netherlands
H
Hennie Buurmans on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

T
Tineke Schrijver on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

W
Wendy Maxwell on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

E
Erik van Straten on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

E
Ed De Jong on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Erg gezellige winkel om rond te snuffelen
Very nice shop to browse around
M
Marga Van Der Helm Van Der Werf on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Inge is een hartelijke vrouw en zeer behulpzaam.
Inge is a warm woman and very helpful.
a
angelo lemckert on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Super leuk innovatief concept. Leuke winkel, leuke prijzen... Je kunt er rustig rond snuffelen :)
Super fun innovative concept. Nice shop, nice prices ... You can browse around quietly :)
A
Ans van Capel on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ontzettend leuke winkel en ontzettend leuke eigenaresse.
Very nice shop and very nice owner.

Write some of your reviews for the company MijnTafel Nieuwkoop

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *