Moment of Massage - De Klomp 120-102

4.8/5 β˜… based on 8 reviews

Welkom - Welkom bij Moment voor Massage Enschede - Momentvoormassage.nl

Massage in Enschede. Zoek ontspanning bij jezelf. Geniet van een heerlijke Ontspanningsmassage, Bezinning, Relaxen, Bewustwording en Ontspannen. Momentvoormassage.

About Moment of Massage

We’ve emailed a one-time link to your primary email address

Click on the link to sign in instantly to your LinkedIn account.

If you don't see the email in your inbox, check your spam folder.

Resend emailBack

Contact Moment of Massage

Address :

De Klomp 120-102, 7511 DJ Enschede, Netherlands

Phone : πŸ“ž +
Postal code : 7511
Website : http://momentvoormassage.nl/
Categories :
City : Enschede

De Klomp 120-102, 7511 DJ Enschede, Netherlands
A
Arnoud Colenbrander on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Mieke geeft heerlijke massages, echt een moment voor jezelf. Ze is heel vakkundig en geeft liefdevolle aandacht aan haar cliΓ«nten.
Mieke gives wonderful massages, really a moment for yourself. She is very professional and gives loving care to her clients.
L
Lisette Van Leemput on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Mieke was erg vriendelijk en laat je snel op je gemak voelen. Ik waardeer het altijd erg als massagetherapeuten de tijd voor je nemen in plaats van je behandeling binnen een uur af te raffelen. Dit was gelukkig bij Moment voor massage niet het geval! Ze luistert goed naar je en vraagt regelmatig tijdens de behandeling hoe je je voelt. Erg fijn!
Mieke was very friendly and makes you feel at ease quickly. I always appreciate it when massage therapists take the time for you instead of rushing your treatment within an hour. Fortunately this was not the case with Moment voor massage! She listens well to you and regularly asks how you feel during the treatment. Very nice!
A
AndrΓ© de Raaf on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Geweldige rustgevende ervaring, Erg vakkundig en plezierig om naar toe te gaan ook de ruimte is netjes en zeer verzorgd!
Great restful experience, very professional and enjoyable to go to, the space is neat and very well maintained!
I
Ingo Ott on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Alle freundlich und nett. Sauber. Massage war sehr gut. Gerne wieder
All friendly and nice. Clean. Massage was very good. Gladly again
P
Pieta on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Bijna een jaar kom ik elke 3-4 weken bij Mieke, omdat ik graag meer in contact wil komen met mijn lichaam en wat er in mij om gaat. Het begon met massages, toen een TRE training, een Reiki behandeling en nu doe ik ademtrainingen bij haar. Het is elke keer weer een bijzondere en helende ervaring, wat we ook doen. Wat ik fijn vind is dat Mieke echt haarzelf is en mij ook stimuleert dat te zijn. Zodra ik de ruimte binnenstap voel ik dat ook, het straalt een uitnodigende warmte uit waarbij ik me erg welkom voel.
For almost a year I visit Mieke every 3-4 weeks, because I would like to get more in touch with my body and what is going on inside me. It started with massages, then a TRE training, a Reiki treatment and now I do breathing training with her. Every time it is a special and healing experience, whatever we do. What I like is that Mieke really is herself and also stimulates me to be. As soon as I step into the room I feel it too, it radiates an inviting warmth that makes me feel very welcome.
M
Marsh2000 on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

De moment massages zijn voor mij een manier om heel dicht bij mijn eigen lichaam en mijn gevoel te komen. Deze winter waren massages natuurlijk niet mogelijk. Na lang aarzelen een ademsessie geboekt. Dat leek me niks voor mij. Maar wat een openbaring is dat. Ik durf nu dieper adem te halen dan voorheen, voel mijn lijf meer en ben niet meer bang voor hyperventilatie!
The moment massages are a way for me to get very close to my own body and my feelings. This winter, massages were of course not possible. After much hesitation booked a breathing session. That didn't seem like me. But what a revelation that is. I now dare to breathe deeper than before, feel my body more and am no longer afraid of hyperventilation!
T
Theo Tettero on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Verscheidene jaren al kom ik bij Mieke over de tafel. Passie, compassie, toewijding, begaafd- en bekwaamheid met een mooie techniek zijn enkele woorden die tot mij komen als ik haar massages zou willen omschrijven. Samen met een hoge mate van gevoel en zachtheid kun je dit alles bij Mieke in een heerlijke ontspannende, therapeutische massage beleven. Zelf kijk ik altijd graag uit naar de volgende sessie! Ook de ademsessies zijn bekwaam en makkelijk om je eraan over te geven, altijd weer openbarend! Forever grateful, with a big hug! ????
I have been meeting Mieke for several years now. Passion, compassion, dedication, gifted and skill with a beautiful technique are some words that come to me when I would describe her massages. Together with a high degree of feeling and softness you can experience all this with Mieke in a wonderful relaxing, therapeutic massage. I always look forward to the next session! The breathing sessions are also competent and easy to indulge in, always revealing! Forever grateful, with a big hug! ????
W
Wouter on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Top massage!

Write some of your reviews for the company Moment of Massage

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *