Morsink Accountants & Adviseurs - Westersingel 92

5/5 β˜… based on 3 reviews

Morsink Accountants & Adviseurs - Morsinkaccountants.nl

Morsink Accountants & Adviseurs, Accountant Rotterdam

About Morsink Accountants & Adviseurs

Als ondernemer komt u wellicht voor de beslissing om uw onderneming te verkopen. De aan- of verkoop van een bedrijf is vaak een langdurig traject, waarbij veel komt kijken. Samen met onze juridische partners begeleiden wij u van de advisering tot aan de ondertekening van de overdracht. Hierbij worden de omvang en de inhoud van de dienstverlening vooraf en in overleg met u bepaald. Zo voorkomen we achteraf onaangename verrassingen.

U kunt bij ons terecht voor:

  • Vrijblijvend kennismakingsgesprek

  • Overleg over uw persoonlijke doelstellingen en motivatie

  • Het opstellen van een informatiememorandum (IM)

  • Het bepalen van de waardering van uw onderneming

  • Het zoeken en selecteren van geschikte overnamekandidaten

  • Het uitvoeren van een due diligence-onderzoek

  • Het assisteren en adviseren bij, en voeren van onderhandelingen met andere partijen, inclusief financiers

  • Financieringsvraagstukken, inclusief onderhandeling en overleg met externe financiers (banken en onderhandse verstrekkers)

  • Het assisteren bij het opstellen van de transactiedocumentatie, zoals de Letter of Intent en de uiteindelijke koop- en verkoopcontract. Wij doen dit in samenwerking met een gespecialiseerd externe jurist

  • Het assisteren bij de ondertekening (signing) en de daadwerkelijke levering van de onderneming bij de notaris

Als uw adviseur houden wij voor u het overzicht en de grip op het proces. Wij doen wat we beloven!

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende kennismakingsafspraak? Neemt u dan contact met ons op.

Contact Morsink Accountants & Adviseurs

Address :

Westersingel 92, 3015 LC Rotterdam, Netherlands

Phone : πŸ“ž +97
Postal code : 3015
Website : https://www.morsinkaccountants.nl/
Categories :
City : Rotterdam

Westersingel 92, 3015 LC Rotterdam, Netherlands
D
Denise v. Driel on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

N
Nina Gouw on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

B
Beer Buijsman on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Een accountantskantoor dat altijd met me meedenkt, en voor me klaar staat. Ik weet dat ik er op kan vertrouwen dat alles voor me wordt geregeld.
An accountancy firm that always thinks along with me and is ready for me. I know I can trust that everything will be taken care of for me.

Write some of your reviews for the company Morsink Accountants & Adviseurs

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *