MotorCare Brabant - Wijnboomlaan 23

4.8/5 based on 8 reviews

About MotorCare Brabant

bertusducatiwerkplaatsbertusducatiwerkplaatsHallo! Ik ben Bertus van de Laar, trotse eigenaar van MotorCare Brabant. Ik ben gespecialiseerd in het onderhouden van Duitse, Japanse en Italiaanse motoren en rij zelf MV Agusta.

Met veel plezier sleutel ik aan motoren en maak hierbij graag gebruiken van de nieuwste technieken. Ook ondersteun ik het RAC DUCATI raceteam in technisch opzicht. Zij racen voor het goede doel. Meer daarover kunt u op de website vinden.

Contact MotorCare Brabant

Address :

Wijnboomlaan 23, 5421 ZS Gemert, Netherlands

Phone : 📞 +99
Postal code : 5421
Website : https://motorcare-brabant.nl/
Categories :
City : Gemert

Wijnboomlaan 23, 5421 ZS Gemert, Netherlands
H
Herman Derks on Google

Nieuwe banden laten monteren (BMW K1200 RS) en tijdens en na de werkzaamheden 'n bakkie koffie in 't zonnetje, top-service (-;
Have new tires fitted (BMW K1200 RS) and during and after the work a cup of coffee in the sun, top service (-;
B
Bram van Duijnhoven on Google

Super geholpen alweer, m'n vaste adresje en kan het iedereen aanbevelen
Great help again, my regular address and can recommend it to everyone
P
Patrick Verberne on Google

Altijd vriendelijk. Goede service en advies. Top!
Always friendly. Good service and advice. Top!
J
Jan Adriaans on Google

Twee keer mee geweest met de klup en uit gevallen en hij was er ook bij rijd gewoon door hem nog gebeld had een tijd moest maar zie hoe je thuiskomt in de week op gehaald tekende zijn uur loon en dan nog 65cent perkilometer daar kon je wel voor rijden zo leer je mensen die je al lang kent kenen den zegt hij is de accu en het alarm met die accu terug geweest waar ik die het gehaald accu was goed lag aan wissel laat en dan die mtc moterklup daar is ook niet meer wat het ooit was ben mijn moter kwijt en het voor mijn houd het op heb het daar gezien is niet wat het was
Twice with the club and fell out and he was also there when driving just called by him had a time but see how you come home in the week picked up signed his hourly wage and then 65 cents per kilometer you could do that drive that way you get to know people you have known for a long time den says he has returned the battery and the alarm with that battery where I got it battery was good to change late and then that mtc moterklup there is not what it used to be I've lost my motor and it's for me keep it up I've seen it there is not what it used to be
-
-- on Google

Top
m
muis muis on Google

Super
L
Luc Theelen on Google

top service!
T
Ted Van Den Einden on Google

Top super service

Write some of your reviews for the company MotorCare Brabant

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *