MSK-Podiamed Zaltbommel - Ambacht 6

5/5 β˜… based on 5 reviews

Contact MSK-Podiamed Zaltbommel

Address :

Ambacht 6, 5301 KW Zaltbommel, Netherlands

Phone : πŸ“ž +887
Postal code : 5301
Website : http://www.msk.nl/
Categories :
City : Zaltbommel

Ambacht 6, 5301 KW Zaltbommel, Netherlands
C
Carla Berkhof on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

F
Felix van de Loo on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Y
Yvonne Van giersbergen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik heb er een nieuwe pedicure stoel besteld, en zelf omdat het zo het beste uitkwam komen ze hem op een zondag leveren ?????? Toppers bedankt ik ben mega blij
I have ordered a new pedicure chair, and because it was the best, they come to deliver it on a Sunday ?????? Toppers thanks I am very happy
M
Marjan Huisman on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Wat een fijne service! Pas had ik op de pedicure beurs nieuwe tangen gekocht, 1 tang bleef plakken na een aantal weken en werkte daardoor niet goed, ik heb contact opgenomen er werd adequaat op gereageerd. Ik heb mijn nieuw aangekochte tang teruggestuurd en ik heb een nieuwe gekregen. Wauw dat vind ik service! Dankjewel MSK. Ik shop graag bij jullie (ruime keuze en snelle levering)en zal zeker reclame maken. groetjes Marjan Huisman/Nails to meet you Naaldwijk
What a great service! I had just bought new pliers at the pedicure fair, 1 pliers stuck after a few weeks and therefore did not work properly, I contacted them and they responded adequately. I returned my newly purchased pliers and received a new one. Wow I think that's service! Thank you MSK. I like to shop with you (wide choice and fast delivery) and will certainly advertise. greetings Marjan Huisman/Nails to meet you Naaldwijk
E
Esther 020 on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Beste pedicure groothandel! Goede en betrouwbare service…! Dat mag ook wel eens gezegd worden vandaar deze review, ik doe al bijna 7 jaar zaken met MSK-Podiamed en zal dat ook zeker blijven doen.
Best pedicure wholesaler! Good and reliable service…! That may also be said, hence this review, I have been doing business with MSK-Podiamed for almost 7 years and will certainly continue to do so.

Write some of your reviews for the company MSK-Podiamed Zaltbommel

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *