Nadia's VerzekeringsHuis - Belder 12E

5/5 based on 8 reviews

Contact Nadia's VerzekeringsHuis

Address :

Belder 12E, 4704 RK Roosendaal, Netherlands

Phone : 📞 +7
Postal code : 4704
Website : http://www.nadiasverzekeringshuis.nl/
Categories :
City : Roosendaal

Belder 12E, 4704 RK Roosendaal, Netherlands
J
Jarek Tomaszewski on Google

A
Ambar Arrachid on Google

S
Sandra Veraart on Google

Zeer professioneel en persoonlijk betrokken bij haar klanten, al jaren klant en tot mijn grote tevredenheid.... hier staat menselijkheid en persoonlijk contact bovenaan.
Very professional and personally involved with her customers, who have been customers for years and to my great satisfaction.... here, humanity and personal contact are paramount.
h
h ben on Google

Ik ben al Jaren verzekerd hier bij Nadia!!Je word er super goed geholpen Nadia is erg lief en betrokken mocht er wat zijn..echt een aanrader!!?
I have been insured here with Nadia for years !! You will be helped very well Nadia is very sweet and involved if there is something .. highly recommended !! ?
M
Micha Spier on Google

Je word er altijd met open armen ontvangen. Er word met je mee gedacht en de eigenaresse staat je altijd persoonlijk te woord. Fijn dat er nog bedrijfjes zijn die persoonlijk contact belangrijk vinden. Ga zo door!
You will always be welcomed with open arms. They think along with you and the owner always talks to you personally. Thanks for the fact that there are still companies that think personal contact is important. Keep it up!
J
Joarainnie Jonis on Google

Goed, duidelijk en eerlijk advies nodig, dan is Nadia’s verzekeringsHuis waar je moet zijn. Ik ben blij met haar betrouwbaarheid, betrokkenheid en snelle handelen. Ben al jaren klant en ben heel blij met haar.
If you need good, clear and honest advice, then Nadia's insurance House is where you need to be. I am happy with her reliability, commitment and quick action. I have been a customer for many years and am very happy with her.
A
Anissa Bouk on Google

Wat ben ik ontzettend blij met deze makelaar! Ze is niet alleen professioneel, maar ook heel erg betrokken en ontzettend kundig. Ik zit al meer dan 6 jaar bij Nadia' s Verzekeringshuis en naar volle tevredenheid. Al onze verzekeringen bij haar ondergebracht en sinds kort hebben we dankzij haar onze eerste koopwoning gerealiseerd! Dus of het nou hypotheekadvies is of verzekeringen, zij weet altijd welke het beste bij je past! Verder is zij laagdrempelig, toegankelijk, betrouwbaar, betrokken en bevlogen! Kortom, een ware Topper! Bij dit bedrijf zit je dus goed!
How happy I am with this broker! She is not only professional, but also very involved and very knowledgeable. I have been with Nadia 's Verzekeringshuis for more than 6 years and I have been fully satisfied. All our insurance policies have been placed with her and we have recently realized our first owner-occupied home thanks to her! So whether it is mortgage advice or insurance, she always knows which one suits you best! She is also approachable, accessible, reliable, committed and passionate! In short, a true winner! So you are in the right place at this company!
m
ms bandenservice on Google

Ik raad iedereen Nadia's verzekeringshuis aan! Zeer professioneel, betrokken en er word zeer snel gehandeld. TOP SERVICE!!!
I recommend Nadia's insurance house to everyone! Very professional, involved and acted very quickly. GREAT SERVICE!!!

Write some of your reviews for the company Nadia's VerzekeringsHuis

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *