Natuurgebied Herperduin - De Maashorst - Schaijkseweg 5

4.6/5 based on 8 reviews

Contact Natuurgebied Herperduin - De Maashorst

Address :

Schaijkseweg 5, 5373 KL Herpen, Netherlands

Postal code : 5373
Categories :
City : Herpen

Schaijkseweg 5, 5373 KL Herpen, Netherlands
M
Michael de Jong on Google

Prachtige plaats waar je ook met honden en zelfs ook met paarden en pony's kunt zwemmen. Het water wordt langzaam wat dieper maar nergens te diep. Het strandje is mooi schoon en er staan enkele bankjes waarvan sommige in de schaduw. Parkeren kan op enkele minuten lopen waarbij de auto goed in de schaduw staat. Parkeren met een paardentrailer behoort ook tot de mogelijkheden, op ongeveer 1 kilometer van het klompven, met ruim voldoende plek voor zeker 10 2 paards trailers. Gemoedelijke omgeving dicht bij restaurantjes met prima hapjes en drankjes. Toffe plaats voor een picknick... Zeker een aanrader!
Beautiful place where you can swim with dogs and even with horses and ponies. The water slowly gets deeper but never too deep. The beach is beautifully clean and there are a few benches, some of which are in the shade. Parking is a few minutes' walk away, with the car well shaded. Parking with a horse trailer is also possible, about 1 kilometer from the clog ven, with more than enough space for at least 10 2 horse trailers. Friendly environment close to restaurants with excellent snacks and drinks. Great place for a picnic... Definitely recommended!
M
Marq101 on Google

Heerlijke plek om te wandelen en recreëren. Er rijden ook mountainbikers. Ook voor hen is er ruimte. Het is erg leuk om de geschiedenis van het gebied te kennen. Ruimte genoeg om fijn te wandelen.
Wonderful place for walking and recreation. There are also mountain bikers. There is also room for them. It is very nice to know the history of the area. Plenty of room for a nice walk.
R
Ronald Overdevest on Google

Super
J
Jeroen Wennekers on Google

Nice
F
Fiorino Rata on Google

Refreshing.
A
Arie de Niet on Google

very nice place for a forest walk, also has a kids plays ground
A
Alexander Noot on Google

Fun place to go walking or taking the kids out to play in the woods. Beautiful area and of you're lucky you'll spot some deer.
A
Andrea Hogan on Google

Beautiful, quiet, peaceful. What more could you want? Play park in the woods. Parkour course in the woods. An observation tower 7 stories high in the middle of the forest

Write some of your reviews for the company Natuurgebied Herperduin - De Maashorst

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *