Natuurlijk en Mooi - Nieuwe Dorpsweg 1a

5/5 β˜… based on 5 reviews

Contact Natuurlijk en Mooi

Address :

Nieuwe Dorpsweg 1a, 4793 BR Fijnaart, Netherlands

Phone : πŸ“ž +87
Postal code : 4793
Website : http://www.natuurlijkenmooi.com/
Categories :
City : Fijnaart

Nieuwe Dorpsweg 1a, 4793 BR Fijnaart, Netherlands
M
Miranda VAN DE LUIJTGAARDEN on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

2
2kwadraat communicatie on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Een prachtige kliniek met een super service
A beautiful clinic with super service
a
amanda on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Goede begeleiding en een nette eerlijke prijs.
Good guidance and a decent fair price.
L
Lilian Renne on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik ben heel erg blij met het resultaat, de voorlichting, de begeleiding, de behandeling en het tarief. Alles is goed. Ik beveel dokter Khalili van harte aan.
I am very happy with the result, the information, the guidance, the treatment and the rate. Everything is good. I highly recommend Dr Khalili.
J
Jeanne Broeren-Rommers on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Heel blij met met het resultaat van de ooglid correctie, perfect gedaan. Prachtig resultaat en heel goede begeleiding en nazorg. Ik beveel dr. Khalili van harte aan.
Very happy with the result of the eyelid correction, perfectly done. Beautiful results and very good guidance and aftercare. I highly recommend Dr Khalili.

Write some of your reviews for the company Natuurlijk en Mooi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *