Norah Emmen - Monetpassage 162

4.1/5 β˜… based on 8 reviews

Contact Norah Emmen

Address :

Monetpassage 162, 7811 DX Emmen, Netherlands

Phone : πŸ“ž +9
Postal code : 7811
Website : https://www.norah.eu/stores/32/norah-emmen.html
Categories :
City : Emmen

Monetpassage 162, 7811 DX Emmen, Netherlands
L
Leonie Schnieders on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Leuke kleding voor een kleine prijs.
Nice clothes for a small price.
A
Annette Westerink on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Erge leuke zaak. Ben er goed geslaagd....
Very nice thing. Did it well ....
B
B Habibi on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Leuke winkel, ook hier veel in de opruiming en al nieuwe collectie. Deze Norah is wel wat rommeliger en minder klantvriendelijk dan die in Hardenberg en Hoogeveen.
Nice shop, also here much in the sale and already new collection. This Norah is a bit messier and less customer friendly than the ones in Hardenberg and Hoogeveen.
A
Andreas Buchberger on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Top fΓΌr Strandkleider
Top for beach dresses
D
Diana Pepels on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Op zich een mooie winkel, maar de kleding hangt niet echt netjes in de rekken. Veelal gekreukt. Het personeel zou klantvriendelijker mogen zijn. Geef mij maar de dames uit Beek (Limburg).
In itself a nice store, but the clothes don't really hang neatly on the shelves. Often creased. The staff could be more customer-friendly. Give me the ladies from Beek (Limburg).
M
Marjan Mulder on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Goede kwaliteit, en super aardig personeel met voor mijn gevoel een eerlijke mening.
Good quality, and super nice staff with an honest opinion in my opinion.
M
M en GJ Degenkamp on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Hele fijne winkel en zeer behulpzaam personeel. Verkoopster heeft goed geholpen, wist mijn smaak goed in te schatten!! Deze winkel zou ik iedereen aanbevelen!?
Very nice shop and very helpful staff. Saleswoman helped a lot, knew how to estimate my taste !! I would recommend this store to everyone! ?
H
Hjalmar Milo on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Top ?

Write some of your reviews for the company Norah Emmen

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *