NY BÖRJAN interior design studio - Boerenstraat 54

4.8/5 based on 8 reviews

NY BÖRJAN Interior Design Studio - Nyborjan.com

NY BÖRJAN is een interieurstudio in Gorinchem. Vanuit onze studio in het Tuighuis leveren wij interieuradvies en bieden een eigenzinnige collectie aan meubels, kunst en interieuraccessoires.

NY BÖRJAN Interior Design Studio - Nyborjan.com

NY BÖRJAN Interior Design Studio is een adviesbureau voor interieurontwerp, -advies en realisatie. Onze studio is gevestigd in het Tuighuis (Arsenaal) in het centrum van Gorinchem. Wij onderscheiden ons door onze creatieve, inhoudelijke en betrokken manier van werken. In onze studio vertalen wij persoonlijke en zakelijke verhalen naar inspirerende en harmonieuze interieurconcepten die ondersteunen in de dagelijkse realiteit en bij het welzijn van haar gebruikers. Alle aspecten van een inrichting zoals materialiteit, functionaliteit, licht, kleur, esthetiek, maar ook de psychische ervaring van de ruimte worden daarbij samengebracht. Onze kracht ligt in het conceptueel nadenken over functies, flexibiliteit en faciliteiten zodat een interieur ontstaat waarin het aangenaam leven of werken is. NY BÖRJAN opereert vanuit het slow living principe, dat wil zeggen een intentionele en bewuste manier van leven. In de interieurs die wij ontwerpen en creëren gaan we samen met onze opdrachtgevers op zoek naar een omgeving die de persoonlijkheid van de gebruikers weerspiegelt. We stellen hierbij altijd de mens centraal en zijn of haar beleving van de ruimte(s) en streven naar unieke, kwalitatief hoogwaardige interieurs gebaseerd op een lange termijn visie.

Contact NY BÖRJAN interior design studio

Address :

Boerenstraat 54, 4201 GB Gorinchem, Netherlands

Phone : 📞 +
Postal code : 4201
Website : http://www.nyborjan.com/
Categories :
City : Gorinchem

Boerenstraat 54, 4201 GB Gorinchem, Netherlands
E
Esmee Buist- van der Zalm on Google

I
Isabelle Busman on Google

F
Frederik Busman on Google

I
Iris van der Zalm on Google

B
Bert van Zuilen on Google

k
kids kids on Google

A
Alexa Roest (Froesteloepi) on Google

De kunst van het Wonen!!
The Art of Living !!
C
Cinthia Brands on Google

NY Borjan werkt op een integere en respectvolle manier met de juiste energie. Altijd een stap vooruit. NY Borjan levert altijd boven verwachting. Dion en Desiree leveren geen sausje, geen beleving, maar tillen eigen smaak naar een hoger niveau door keuzes te maken waarin de balans en dynamiek van het wonen/leven centraal staan. Tijdens het proces waren ze ons rustpunt. NY Borjan verkoopt innerlijke rust waarbij je helemaal jezelf mag zijn.
NY Borjan works with integrity and respect with the right energy. Always a step forward. NY Borjan always delivers above expectations. Dion and Desiree provide no sauce, no experience, but lift their own taste to a higher level by making choices in which the balance and dynamics of living / living are central. They were our resting point during the process. NY Borjan sells inner peace where you can be yourself.

Write some of your reviews for the company NY BÖRJAN interior design studio

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *