Obbink Doetinchem - SUPERSTORE - Dokter Bardetplaats 2

4.4/5 β˜… based on 8 reviews

Contact Obbink Doetinchem - SUPERSTORE


Dokter Bardetplaats 2, 7001 DV Doetinchem, Netherlands
H
H.J. Toonk on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Vriendelijke verkoper gaf goed advies, mooie winkel
Friendly seller gave good advice, nice shop
W
Wilber Thus on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Product telefonisch besteld, laten bezorgen in filiaal en daar opgehaald na telefoontje dat het binnen was. Betaling middels obbink cadeaubon (die helaas niet online te besteden was vermoedelijk omdat er een te hoog bedrag op stond). Geen lange wachttijd, voldoende personeel aanwezig.
Ordered product by phone, had it delivered to a branch and picked up there after a phone call that it was in. Payment via obbink gift card (which unfortunately could not be spent online, presumably because the amount was too high). No long waiting time, sufficient staff present.
H
Hans van Lochem on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Uitstekend bedrijf, goede en eerlijke voorlichting, groot assortiment en eigen zéér goede servicedienst!
Excellent company, good and honest information, large range and very good service!
F
Fantastic Place Marillion on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Personeel met verstand van zaken! Ruime winkel met veel mogelijkheden tot uitproberen/ testen.
Knowledgeable staff! Spacious store with many possibilities to try out / test.
A
Anne van der Hoeven on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Voor mijn ouders wasmachine gekocht. Prettige, deskundige en vriendelijke medewerker. Zelf gekeken voor jura koffiemachine. De medewerker van deze afdeling was vriendelijk maar kon mij niet de verschillen tussen de machines vertellen. Dat is jammer, dan zelf even googelen.
Bought a washing machine for my parents. Pleasant, knowledgeable and friendly employee. Looked for jura coffee machine myself. The employee of this department was friendly but could not tell me the differences between the machines. That's a shame, have to google it yourself.
J
Jansen K. on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

We hadden problemen met Harman Kardon, na veel proberen, testen en aanpassen uiteindelijk niet het gewenste resultaat. Obbink heeft continu meegedacht en service verleend. Een uitstekende zaak met kennis van zaken. We gaan hier liever naar toe dan de Mediamarkt waar veel mensen werken zonder enige kennis.
We had problems with Harman Kardon, after a lot of trying, testing and adjusting finally not the desired result. Obbink has continuously contributed ideas and provided service. An excellent business with expertise. We would rather go here than the Mediamarkt where many people work without any knowledge.
C
Cor Bloot on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

We werden netjes op de hoogte gebracht dat de bestelde droger, die tijdelijk niet leverbaar was, binnen was gekomen. Hoewel ik op internet had gezien dat deze droger bij vele concurrenten duurder was geworden werd toch de oude prijs berekend! Een van de medewerkers bracht de droger tot aan de auto en hielp deze erin zetten. Prachtige zaak, deskundig en behulpzaam personeel en scherpe prijzen! Top! Ik beveel dit bedrijf van harte aan!
We were duly informed that the ordered dryer, which was temporarily unavailable, had arrived. Although I had seen on the internet that this dryer had become more expensive with many competitors, the old price was still charged! One of the employees brought the dryer up to the car and helped put it in. Wonderful business, knowledgeable and helpful staff and competitive prices! Top! I highly recommend this company!
S
Sandu Miroznicenco on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ok

Write some of your reviews for the company Obbink Doetinchem - SUPERSTORE

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *