Op vrije voeten reflexologie - Monnikskapstraat 52A

5/5 ★ based on 8 reviews

Contact Op vrije voeten reflexologie

Address :

Monnikskapstraat 52A, 1032 LM Amsterdam, Netherlands

Phone : 📞 +7798
Postal code : 1032
Website : http://www.opvrijevoeten.net/
Categories :
City : Amsterdam

Monnikskapstraat 52A, 1032 LM Amsterdam, Netherlands
M
Marleen Vergouwe CPO at Scaling People on Google

★ ★ ★ ★ ★

Wees een beetje lief voor jezelf en gun je voeten een Mervi moment! Afgelopen zomer 2020 nam ik het besluit om te ervaren wat voetreflexologie met me doet. Ik was vooral een wandelend hoofd met een stijf lijf. Nu voel ik energie weer stromen van kop tot kleine teen. Mervi geeft me een veilig en vertrouwd gevoel, omdat ze zich volledig richt op wat mijn pootjes nodig hebben. Wat ik fantastisch vind is dat ze helemaal zichzelf is; een breed geïnteresseerd mens met een groot hart en vele talenten. Ze biedt me op een schaaltje aan wat er zoal nog meer is op het vlak van lief zijn voor mezelf en mijn zachtheid omarmen. Ik zeg: Voor een all-inclusive voetenreflexologiebehandeling and more moet je bij 'Op vrije voeten' van Mervi Turkenburg zijn.
Be kind to yourself and give your feet a Mervi moment! Last summer 2020 I made the decision to experience what foot reflexology does to me. I was mainly a walking head with a stiff body. Now I feel energy flowing again from head to little toe. Mervi makes me feel safe and secure because she focuses on what my legs need. What I love is that she is completely herself; a broadly interested person with a big heart and many talents. She offers me on a plate what else there is to loving myself and embracing my gentleness. I say: For an all-inclusive foot reflexology treatment and more, you have to go to Mervi Turkenburg's 'Free feet'.
S
Suzanne Klein on Google

★ ★ ★ ★ ★

Een bezoekje aan Mervi is een cadeautje voor jezelf. De tijd vliegt voorbij, het liefste zou ik de hele dag blijven zitten. Niet alleen om de massage zelf, maar ook om de gehele sfeer die Mervi creëert en om wie ze is. Ik heb niet de beste relatie met mijn voeten, maar voetreflexologie helpt mij te ontspannen, zowel tijdens als na de massage ervaar ik de dieptewerking in mijn hele lijf.
A visit to Mervi is a gift for yourself. Time flies, I would prefer to stay there all day. Not only because of the massage itself, but also because of the entire atmosphere that Mervi creates and who she is. I don't have the best relationship with my feet, but foot reflexology helps me to relax, both during and after the massage I experience the depth effect in my entire body.
S
Sonja Hoekmeijer on Google

★ ★ ★ ★ ★

Mervi is echt te gek! Super lief en deskundig, met veel talent voor alles wat ze doet. De voetreflex behandelingen zijn geweldig, na afloop loop ik 10 kilo lichter de deur uit! Naast de behandeling heeft Mervi ook super fijne tips op het gebied van self care waar je echt wat aan hebt. Open en eerlijk en met humor, ze geeft je een welkom en relaxt gevoel. Echt een aanrader!!
Mervi is really cool! Super sweet and knowledgeable, with a lot of talent for everything she does. The foot reflexology treatments are great, afterwards I walk 10 kilos lighter out the door! In addition to the treatment, Mervi also has super nice tips in the field of self care that really benefit you. Open and honest and with humor, she makes you feel welcome and relaxed. Really recommended !!
S
Simone van der Giessen on Google

★ ★ ★ ★ ★

Fantastische voet reflex behandeling. Mervi heeft een super fijne energie en je loopt echt op veren de deur uit!
Fantastic foot reflex treatment. Mervi has a super nice energy and you really walk out the door on springs!
M
Marjolein Beijst on Google

★ ★ ★ ★ ★

Mervi is een lieve en professionele behandelaar, waardoor ik extra aan ontspanning toe kom. Je voelt dat je in goede handen bent! Na de behandeling dragen je voeten je weer met veel gemak. Aanrader!
Mervi is a sweet and professional therapist, which gives me extra time to relax. You feel you are in good hands! After the treatment, your feet will carry you again with great ease. Recommended!
K
KM Langereis on Google

★ ★ ★ ★ ★

Mervi helped my poor feet a lot over the past year. Arthritis had really taken its toll, and she got me feeling better. Less pain and more steady, if that makes sense. On a personal note, she's warm and friendly. Bonus: an hour foot rub is more relaxing and has better after results than nearly any spa treatment I've had.
H
Halil Caliskan on Google

★ ★ ★ ★ ★

Mervi is just great. She is caring, attentive and takes you on a journey with some talks and songs! Always leaving relieved.
J
Jess McCulloch on Google

★ ★ ★ ★ ★

Mervi is a kind-hearted reflexologist who helps you work through what you're holding with fun, wisdom and singing if you're lucky. I highly recommend her massages and have been going weekly because it makes me feel healthier in my mind and my body.

Write some of your reviews for the company Op vrije voeten reflexologie

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * ★ ★ ★ ★ ★
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *