Opgroeien en zo - Sleedoornpage 8

5/5 β˜… based on 2 reviews

Opgroeien en zo | Zorg voor onderwijs - Opgroeien-enzo.nl

Kinderen met leerproblemen, zoals leesproblemen/rekenproblemen/spellingproblemen kunnen bij Opgroeien enzo terecht.

Opgroeien en zo | Zorg voor onderwijs - Opgroeien-enzo.nl

Bedankt voor jullie enorme toewijding en inzet! School vernam al dat onze dochter er baat bij heeft! Ze vindt het heel jammer dat het nu voorbij is... succes, ik hoop dat meerdere ouders en kinderen de stap zetten om op deze manier hun ik-zijn te ontplooien. Lichaam en geest in balans.

Contact Opgroeien en zo

Address :

Sleedoornpage 8, 7908 XX Hoogeveen, Netherlands

Phone : πŸ“ž +
Postal code : 7908
Website : https://www.opgroeien-enzo.nl/
Categories :
City : Hoogeveen

Sleedoornpage 8, 7908 XX Hoogeveen, Netherlands
E
Elsbeth Drogt on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Goede en professionele begeleiding
Good and professional guidance
A
Annika Schoonewille on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Bedankt voor jullie enorme toewijding en inzet! School vernam al dat onze dochter er baat bij heeft! Ze vindt het heel jammer dat het nu voorbij is... succes, ik hoop dat meerdere ouders en kinderen de stap zetten om op deze manier hun ik-zijn te ontplooien. Lichaam en geest in balans.
Thank you for your tremendous dedication and commitment! School already learned that our daughter benefits! She is very sorry that it is now over... good luck, I hope that several parents and children take the step to develop their I-ness in this way. Body and mind in balance.

Write some of your reviews for the company Opgroeien en zo

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *