Opporren - Bekkingvelderweg 6A

5/5 β˜… based on 3 reviews

Contact Opporren

Address :

Bekkingvelderweg 6A, 7625 RM Zenderen, Netherlands

Phone : πŸ“ž +899
Postal code : 7625
Website : http://www.opporren.nl/
Categories :
City : Zenderen

Bekkingvelderweg 6A, 7625 RM Zenderen, Netherlands
H
Hiba Argane on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

H
Henk Uphoff on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Buitensport, Teambuilding, ervarend leren alles kan bij Ico
Outdoor sports, teambuilding, experiential learning, everything is possible at Ico
E
Edu van Dijk on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Buil stimuleert samenwerken en dus de effecticiteit van groepen die hier trainen. Wij waren aangenaam verrast. Scheelde gedoe!!
Buil stimulates cooperation and thus the effectiveness of groups that train here. We were pleasantly surprised. Saved hassle !!

Write some of your reviews for the company Opporren

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *