Oudheidkundig Streekmuseum - Baarleseweg 1

4.7/5 based on 8 reviews

Contact Oudheidkundig Streekmuseum

Address :

Baarleseweg 1, 5131 BA Alphen, Netherlands

Postal code : 5131
Website : http://www.streekmuseumalphen.nl/
Categories :
City : Alphen

Baarleseweg 1, 5131 BA Alphen, Netherlands
L
Lily Hardeveld on Google

G
Glamping de Bosweide on Google

J
Jan Van den Broek on Google

Zeer interessant
Very interesting
P
Peter Seinen on Google

Mooie collectie Een feest van herkenning
Nice collection A feast of recognition
L
Lisa on Google

Leuk klein museumpje om mee te pakken als je bij Alphen in de buurt bent.
Nice little museum to grab when you are in the neighborhood of Alphen.
R
Ronald van der Aa on Google

Leuk en leerzaam museum. Enthousiaste vrijwilligers die je van informatie voorzien.
Nice and educational museum. Enthusiastic volunteers who provide you with information.
g
gerhard minten on Google

Onverwacht een leuk klein museum met sommige erg herkenbare onderwerpen.
Unexpectedly a nice little museum with some very recognizable subjects.
B
Brigitte van Riel on Google

Leuk klein museum met spullen uit de oudheid en grootmoeders tijd en in deze tijd van het jaar zijn er ook veel kerstgroepen te bewonderen. De 'stalletjes' zijn maquettes van huizen uit de hele wereld en de efteling ;-) Zeker een aanrader in de kerstvakantie. Toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Nice little museum with stuff from antiquity and grandmother's time and at this time of year there are also many Christmas groups to admire. The 'stalls' are models of houses from all over the world and the Efteling ;-) Definitely a must during the Christmas holidays. Admission is free, but a voluntary contribution is appreciated.

Write some of your reviews for the company Oudheidkundig Streekmuseum

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *