Overbeek Schoonmaak - Hatertseweg 522

5/5 based on 4 reviews

Op zoek naar een betrouwbaar schoonmaakbedrijf in Nijmegen? - Overbeek Schoonmaak Nijmegen - Overbeek-schoonmaak.nl

Bij ons schoonmaakbedrijf staat een persoonlijke service en betrouwbare kwaliteit voorop. We werken onder ander voor bedrijven en particulieren. Neem contact op!

Contact Overbeek Schoonmaak

Address :

Hatertseweg 522, 6533 GX Nijmegen, Netherlands

Phone : 📞 +7
Postal code : 6533
Website : http://www.overbeek-schoonmaak.nl/
Categories :
City : Nijmegen

Hatertseweg 522, 6533 GX Nijmegen, Netherlands
S
Steffi Overbeek on Google

S
S B on Google

Overbeek Schoonmaak is zeker een aanrader!
Overbeek Cleaning is definitely recommended!
A
AudiMannetje1 on Google

Een topper in het vak! Komt zijn afspraken altijd netjes na. Zeer flexibel en nooit te beroerd om hard te werken!
A winner in the trade! Always keeps his appointments neatly. Very flexible and never too bad to work hard!
F
Floor Bol on Google

Overbeek Schoonmaak werkt netjes en levert echt kwaliteit. Iedereen die opzoek is naar een schoonmaakorganisatie raad ik Overbeek Schoonmaak aan.
Overbeek Schoonmaak works nicely and delivers real quality. I recommend Overbeek Schoonmaak to anyone looking for a cleaning organization.

Write some of your reviews for the company Overbeek Schoonmaak

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *