Paardenstal de Oale Greeuw - Piepersveldweg 7

4.6/5 β˜… based on 8 reviews

Contact Paardenstal de Oale Greeuw

Address :

Piepersveldweg 7, 7626 LN Hertme, Netherlands

Phone : πŸ“ž +7
Postal code : 7626
Website : https://www.deoalegreeuw.nl/
Categories :
City : Hertme

Piepersveldweg 7, 7626 LN Hertme, Netherlands
D
Dirk De Graaf on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

N
Nadine van Valkengoed - Fox on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

B
Ben Geelink on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Geweldig team verzorgt hier de lieve paarden.
Great team takes care of the sweet horses here.
W
Willy Kroes on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Lief ontvangen hartelijk wel kom
Warm welcome, welcome
S
Sonja Suehwold on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Super gaaf om hier als paard te zΓ­jn ?
Super cool to be here as a horse ?
T
Theo ten Dam on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Lees op pagina 4 en 5 van dagblad Tubantia d.d. 7-08-2015 een verhaal van de Oale Greeuw over Paddock Paradise. Niks aan toe te voegen, Geweldig.!
Read on pages 4 and 5 of the Tubantia newspaper dated 7-08-2015 a story by the Oale Greeuw about Paddock Paradise. Nothing to add, Great.!
T
Tess Van kesteren on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik heb en vraag! Zou je hier ook zelfstandig kunnen rijden, poetsen, springen en alles erop en eraan? Een verzorg pony hier hebben?
I have and ask! Would you also be able to drive, brush, jump and all the trimmings here independently? Have a grooming pony here?
S
San β€œWinkeltje” Evertman on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Een mooie, ruime paardenstal met veel weides en een super paddock paradise. Een rustige omgeving waar je heerlijk paard kunt rijden. Leuke mensen.
A beautiful, spacious horse stable with many meadows and a super paddock paradise. A quiet environment where you can ride a wonderful horse. Fun people.

Write some of your reviews for the company Paardenstal de Oale Greeuw

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *