Palais des Cosmétiques - Rembrandtweg 683

4.3/5 based on 8 reviews

Contact Palais des Cosmétiques

Address :

Rembrandtweg 683, 1181 GV Amstelveen, Netherlands

Phone : 📞 +9
Postal code : 1181
Website : http://www.palais-amstelveen.nl/
Categories :
City : Amstelveen

Rembrandtweg 683, 1181 GV Amstelveen, Netherlands
A
Annemiek Pater on Google

Top behandeling, fijne mensen en een perfect vakantiekleurtje! Dank!
Top treatment, nice people and a perfect holiday color! Thanks!
J
Jenn Garcia on Google

Hele fijne behandeling gehad, super goed advies gekregen.
Had very nice treatment, received super good advice.
R
Ronald Eveleens on Google

Ook als man kan je hier prima terecht. Super behandeling gehad. En ontspannen huiswaarts gekeerd.
Even as a man you can easily go here. Had super treatment. And returned home relaxed.
W
Wieke Veenboer on Google

Heerlijke behandeling! Ben er geweest voor een spray-tan en erg tevreden en met een lekker vakantiekleurtje de deur uitgegaan. Salon is erg mooi en schoon en de werknemers waren ook super enthousiast en geïnteresseerd. Zeker een aanrader hier!
Wonderful treatment! Been there for a spray tan and very satisfied and left the house with a nice holiday color. Salon is very nice and clean and the employees were also super enthusiastic and interested. Definitely recommended here!
e
eveline deken on Google

Slechte service. Had helemaal niet het gevoel dat ze mij advies gaf, dat ze er verstand van had. Vertelde er niets bij, ik kreeg een klein rottig handdoekje over me heen en had het gewoon koud toen ze me met het masker liet liggen. Moest haar zelf vragen of ze niet ook het midden van mijn gezicht wilde uitreinigen. Ze maakte vreselijk lawaai met het prullebakje dat we 20 X hard dichtklapte etc etc.
Bad service. Did not feel at all that she was giving me advice, that she knew it. Didn't say anything, I got a little rotten towel over me and just got cold when she left me with the mask. Had to ask her if she didn't want to clean the center of my face too. She made a terrible noise with the trash can that we slammed shut 20 times, etc.
I
Infinity Marketing on Google

Heel erg tevreden! De gezichtsbehandelingen zijn uitmuntend en zorgen ervoor dat ik iedere keer weer die boost krijg die ik nodig heb. Mijn huid knapt onwijs erg op van deze behandelingen en ik kan ook nog eens een uurtje ontspannen. Daarnaast denk ik dat de kennis bij deze meiden ontzettend groot is waardoor ik ze vertrouw en niet het idee heb dat er wat aan me wordt verkocht! Ben tevreden! Groetjes!
Very very satisfied! The facials are excellent and ensure that I get the boost I need every time. My skin is really improving from these treatments and I can also relax for an hour. In addition, I think that the knowledge of these girls is very large, so I trust them and do not have the idea that something is being sold to me! Am satisfied! Greetings!
j
julia Bemelmans on Google

Vandaag heeft mijn dochter een jeugdbehandeling gekregen . Op de site is deze behandeling Euro 40,00. De behandeling was redelijk . Een keer bij de kassa kregen we onder onze neus 3 producten geduwd , die zogenaamd goed voor de huid zouden zijn( Cleaner , serum , Cream ) . De schoonheidsspecialiste vroeg niet eens als we deze producten willen kopen of hoeveel ze kosten , nee , hoor , de producten waren op de toonbank gezet + pillen ( supplementen voor vochtopname - hallo , water drinker is genoeg hoor ) en hoepla de rekening is boven de 200 Euro geworden ! Natuurlijk heb ik niet alles betaald maar was negatief verrast door de super bij de hand attitude van de schoonheidsspecialiste . NB : We hebben geen factuur ontvangen ! We gaan niet meer terug ?
Today my daughter got a youth treatment. On the site this treatment is Euro 40.00. The treatment was reasonable. Once at the checkout we got 3 products pushed under our nose, which supposedly were good for the skin (Cleaner, serum, Cream). The beautician did not even ask if we want to buy these products or how much they cost, no, you know, the products were put on the counter + pills (supplements for fluid intake - hello, water drinker is enough) and hoepla the bill is over 200 Euro! Of course I did not pay for everything but was surprised by the super attitude of the beautician. NB: We have not received an invoice! We will not go back ?
S
Suzanne Me on Google

Top personeel! Laatst geweest voor mijn wenkbrauwen epileren en verven en mijn wimpers verven. Omdat ik zowel mijn wimpers als wenkbrauwen geverft wilde hebben hadden ze daar een super mooi prijspakketje voor, altijd mooi mee genomen natuurlijk! Er is goed geluisterd naar wat voor kleur ik mijn wimpers wilde, waar ze mij ooit bij een andere zaak veelste donker zijn uitgevallen, was het hier echt top! Zeker aanrader. Eerdaags ga ik op vakantie en vertelde ze mij tijdens de behandeling over spraytan zodat ik met mijn blanke huid toch met een kleurtje op vakantie zou gaan! Degene die mij behandelde had ook hier duidelijk wel verstand van en ik ga zeker overwegen om hier nog voor terug te komen voor mijn vakantie!!!
Top staff! Recently been for epilating and dyeing my eyebrows and dyeing my eyelashes. Because I wanted to have dyed both my eyelashes and eyebrows, they had a super nice price package for that, always nice of course! I listened to what color I wanted my eyelashes, where they once turned out to be the darkest for me at another store, it was really great here! Certainly recommended. Soon I will go on vacation and she told me about spray tan during treatment so that I would go on holiday with a tan on my skin! The person who treated me also clearly understood this and I will definitely consider coming back here for my vacation !!!

Write some of your reviews for the company Palais des Cosmétiques

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *