Parkflat Beukenhorst - Beukenhorst 1A

5/5 based on 1 reviews

Parkflat Beukenhorst - Prachtig en prettig wonen - Parkflatbeukenhorst.nl

Parkflat Beukenhorst is een appartementencomplex voor vitale en actieve 55-plussers dat is gelegen aan de rand van Driebergen-Rijsenburg.

About Parkflat Beukenhorst

Bereikbaarheid

Routebeschrijving
Parkflat Beukenhorst ligt aan de rand van Driebergen-Rijsenburg aan de ‘Doornse’ kant, zichtbaar vanaf de rotonde De Horst. Vanaf de A12, de snelweg Utrecht-Arnhem, bereikt u Beukenhorst als volgt:

• Afslag Driebergen Zeist
• Kies richting Driebergen
• U rijdt op de Hoofdstraat door de oude kernen van Rijsenburg en Driebergen, steeds rechtdoor
• Aan de rand van de bebouwde kom ligt een rotonde, De Horst
• Beukenhorst ligt aan uw rechterhand, u gaat rechtsaf de Akkerweg op om de ingang van het terrein van Beukenhorst te bereiken.

Wanneer u over de N225 vanuit de richting Doorn komt, rijdt u Driebergen binnen bij rotonde De Horst, Beukenhorst ligt aan uw linkerhand. U draait de Akkerweg op (de rotonde driekwart) om de ingang van het terrein van Beukenhorst te bereiken.

Op het terrein zijn voldoende parkeerplaatsen beschikbaar voor bezoekers. In de omgeving van Parkflat Beukenhorst is het parkeren gratis.


Openbaar Vervoer
Vanaf station Driebergen-Zeist, gelegen aan de spoorlijn Utrecht-Arnhem, kunt u Beukenhorst bereiken met bus 50 of bus 56. Beide rijden een halfuurdienst. Uitstaphalte ‘Akkerweg’. U kunt ook zonder overstap per bus reizen vanaf het Centraal Station Utrecht, bus 50.

Contact Parkflat Beukenhorst

Address :

Beukenhorst 1A, 3972 HA Driebergen-Rijsenburg, Netherlands

Phone : 📞 +7
Postal code : 3972
Website : http://www.parkflatbeukenhorst.nl/
Categories :
City : Driebergen Rijsenburg

Beukenhorst 1A, 3972 HA Driebergen-Rijsenburg, Netherlands

Write some of your reviews for the company Parkflat Beukenhorst

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *