Pasterkamp Installateurs - Ambachtsweg 5d

4.1/5 β˜… based on 8 reviews

Contact Pasterkamp Installateurs

Address :

Ambachtsweg 5d, 1474 HV Oosthuizen, Netherlands

Phone : πŸ“ž +99
Postal code : 1474
Website : http://www.pasterkamp-installateurs.nl/
Categories :
City : Oosthuizen

Ambachtsweg 5d, 1474 HV Oosthuizen, Netherlands
B
Bianca Langkemper on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

M
Marco de Koster on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Prima service en vakmanschap
Excellent service and craftsmanship
H
Henk Prevoo on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Vanmorgen gebeld over lekkende kranen, vanmiddag al vakkundig verholpen ?
Called this morning about leaky faucets, this afternoon already professionally remedied ?
M
Mark Horst on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Vakmensen, jarenlange ervaring. Bovendien erg vriendelijk en klantgericht. AANRADER!
Professionals, years of experience. Moreover, very friendly and customer-oriented. RECOMMENDED!
A
ArthurPien BotLouis on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Zeer rommelig wat betreft afspraken en veel te hoge rekening. Staan niet open voor feedback want bestaan al 180 jaar en "iedereen" is tevreden.
Very messy in terms of appointments and far too high bill. Are not open to feedback because we have been around for 180 years and "everyone" is satisfied.
J
Janny de Jong on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Snelle service , gekwalificeerde en zeer vriendelijke vakmensen. Hebben zeer snel een nieuwe cv ketel geΓ―nstalleerd en mijn toilet gerepareerd. Ik beveel dit bedrijf van harte aan.
Fast service, qualified and very friendly professionals. Installed a new boiler very quickly and repaired my toilet. I heartily recommend this company.
H
Hanny Jonker on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Prima installateur zeer vakkundig vlot en vriendelijk geholpen
Excellent installer, very professional, quick and friendly help
M
Markt Plaats on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Kwam aanzetten zonder kitspuit (uhhhh....) mag de mijne wel lenen, liep wat rond(20 min) maar wat ie deed was mij een raadsel. Krijg je rekening van 1,5 uur. Nee geen toppers. Niks opgespoord en niks opgelost...dus money down the drain
Came to turn on without a sealant gun (uhhhh ....) may borrow mine, walked around a bit (20 min) but what he did was a mystery to me. Get your bill for 1.5 hours. No not toppers. Nothing detected and nothing solved ... so money down the drain

Write some of your reviews for the company Pasterkamp Installateurs

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *