Pedicure Duiven @ Miriam - Touwslagerstraat 89

5/5 β˜… based on 8 reviews

- Pedicurebijmiriam.nl

Voor afspraken of verdere informatie kunt u altijd telefonisch contact met mij opnemen (tijdens behandelingen neem ik mijn telefoon niet op, maar dan kunt u altijd een bericht inspreken met uw naam en telefoonnummer, dan bel ik u z.s.m. terug). Ook kunt u gebruik maken van het contactformulier, als u deze invult bel ik u terug op het door u doorgegeven tijdstip.

U bent van harte welkom in mijn salon aan huis,deze bevindt zich op de begane grond, waardoor deze makkelijk toegankelijk is voor minder mobiele cliënten. Met voldoende parkeergelegenheid.

Contact Pedicure Duiven @ Miriam

Address :

Touwslagerstraat 89, 6921 HW Duiven, Netherlands

Phone : πŸ“ž +8
Postal code : 6921
Website : http://www.pedicurebijmiriam.nl/
Categories :
City : Duiven

Touwslagerstraat 89, 6921 HW Duiven, Netherlands
G
Gradus Donderwinkel on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Zeer goed geholpen klasse.
Very well helped class.
M
Monika Beekman on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Weer genoten van een pedicure behandeling, afgesloten met een heerlijke voetreflexmassage ! Een aanrader.
Enjoyed a pedicure treatment again, concluded with a wonderful foot reflexology massage! Recommended.
H
Hanny on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Miriam is een fijn mens en heeft veel kennis.
Miriam is a fine person and has a lot of knowledge.
E
Els van den Berg on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ze denkt met je mee, uitstekende service
She thinks along with you, excellent service
G
Gradus Donderwinkel on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Word daar zeer goed geholpen en heel vriendelijk.
I am very well helped there and very friendly.
N
Nico Kooij on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Kundig en zeer schone omgeving
Knowledgeable and very clean environment
M
M Wielders on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Fantastische behandeling,vriendelijk ,neemt de tijd,weet waar ze mee bezig is.........miriam is een toppie !!!!!
Fantastic treatment, friendly, takes the time, knows what she is doing ......... miriam is a toppie !!!!!
J
Joke Baerends on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ben met heerlijk verzorgde voeten naar huis gegaan. Top!!!
I went home with beautifully groomed feet. Top!!!

Write some of your reviews for the company Pedicure Duiven @ Miriam

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *