Pedicure Weesp Yvette Jansen - Keulsevaartstraat 343

5/5 β˜… based on 4 reviews

Contact Pedicure Weesp Yvette Jansen

Address :

Keulsevaartstraat 343, 1382 BW Weesp, Netherlands

Phone : πŸ“ž +98
Postal code : 1382
Website : https://pedicure-yvette-jansen-weesp.business.site/
Categories :
City : Weesp

Keulsevaartstraat 343, 1382 BW Weesp, Netherlands
S
Steven Boere on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

D
Danny Jansen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Erg kundige pedicure. Geeft goed advies en legt de dingen uit op een manier dat ook ik het begrijp. Voeten zijn weer heerlijk verzorgd. Zeker een aanrader!
Very skilled pedicure. Gives good advice and explains things in a way that I understand. Feet are wonderfully cared for again. Highly recommended!
Q
Quincy van D on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik ben erg tevreden over Yvette. Ze heeft een super nette salon en ze gaat erg professioneel te werk. Heel vriendelijk en ik voel mij hier erg welkom en op mijn gemak. Heel blij met het resultaat! Dank
I am very satisfied with Yvette. She has a super neat salon and she works very professionally. Very friendly and I feel very welcome and at ease here. Very happy with the result! Thanks
S
Sabine Vk on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Hele fijne salon waar je kundig behandeld wordt. Yvette heeft een ontspannen omgeving gecreΓ«erd en het is erg fijn dat ze goed geschoold is zodat zij mensen met medische achtergrond, zoals diabetes, kan behandelen om problemen op de lange termijn te voorkomen! Haar persoonlijke werkwijze is iets wat je nog weinig tegenkomt, en je wordt dus niet afgewimpeld of op onnodige kosten gejaagd. Ik loop elke zes weken ontspannen en volledig verzorgd weer de deur uit :)
Very nice salon where you will be treated professionally. Yvette has created a relaxed environment and it is great that she is well trained so that she can treat people with a medical background, such as diabetes, to prevent long-term problems! Her personal way of working is something you rarely come across, so you will not be dismissed or hunted for unnecessary costs. Every six weeks I walk out the door relaxed and fully cared for :)

Write some of your reviews for the company Pedicure Weesp Yvette Jansen

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *