Pennings Akoestisch Afbouwen - Kievitsven 62

4.8/5 β˜… based on 6 reviews

Akoestische plafonds | Pennings akoestisch afbouwen - Akoestischafbouwen.nl

Akoestische plafonds laten plaatsen? Bij pennings akoestisch afbouwen weten we hoe dat aan te pakken. Pennings akoestisch afbouwen Rosmalen

About Pennings Akoestisch Afbouwen

Akoestiek afhankelijk van functie van de ruimte

Waar ruimte is, is akoestiek. Afhankelijk van de functie van de ruimte, is de waarde van akoestiek telkens anders. Nagalm in een vertrekhal is eerder aanvaard dan echo in de wachtkamer bij uw huisarts. In het eerste geval hoeven geen akoetische maatregelen worden genomen; in het tweede geval zijn akoestische oplossingen wel gewenst.

Contact Pennings Akoestisch Afbouwen

Address :

Kievitsven 62, 5249 JK Rosmalen, Netherlands

Phone : πŸ“ž +797
Postal code : 5249
Website : http://www.akoestischafbouwen.nl/
Categories :
City : Rosmalen

Kievitsven 62, 5249 JK Rosmalen, Netherlands
d
danny van es on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

A
Anno Valentijn on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

M
Marie -claire Amen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

F
Faiss on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

T
Tiny Loeffen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

G
Geert Oosterink on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

??

Write some of your reviews for the company Pennings Akoestisch Afbouwen

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *