Pepperminds Rotterdam - Schilderstraat 4

4.1/5 based on 8 reviews

Over ons - Pepperminds NL - Pepperminds.nl

Als bureau geloven wij dat sales draait om het creëren van ambassadeurs. Het zijn de tevreden klanten, leden of donateurs die blijven.

Over ons - Pepperminds NL - Pepperminds.nl

#peplab
the personal touch in a digital era

Geïnspireerd door onze goeroe Steven van Belleghem, stelden wij ons de volgende vraag:

Hoe gebruik je de kracht van een persoonlijk gesprek in een digitale wereld? Een wereld die gedreven wordt door data? Een ‘single channel’ aanpak is tegenwoordig niet meer voldoende.  We zien ook dat consumentengedrag verandert én dat onze klanten op zoek zijn naar innovaties om lifetime value en return on investment te verbeteren.

Daarom ontwikkelden we peplab: een laboratorium waar we samen met onze meest innovatieve klanten en partners nieuwe manieren ontwikkelen om groei te stimuleren. Door de kracht van persoonlijke gesprekken – face to face – slim te combineren met online campagnes en diensten van ons contact center, bouwen we momenteel onze eerste multichannel cases. En met succes.

Als je multichannel redeneert, denkt vanuit data en overtuigd bent van de kracht van menselijke interactie, dan is er een wereld van mogelijkheden te ontdekken.

Dit is de basis van peplab. Samen willen we de nieuwe standaard in sales neerzetten en de industrie verder brengen.

Contact Pepperminds Rotterdam

Address :

Schilderstraat 4, 3011 ES Rotterdam, Netherlands

Phone : 📞 +79
Postal code : 3011
Website : http://www.pepperminds.nl/
Categories :
City : Rotterdam

Schilderstraat 4, 3011 ES Rotterdam, Netherlands
P
Priscilla Oldenhave on Google

M
Mauro van Werkhoven on Google

S
Sarah Paans on Google

R
Robin Bourguignon on Google

S
Sem den Broeder on Google

J
Jannick Wouters on Google

D
Dimitri Georgiadis on Google

Perfect voor studenten om bij te verdienen
Perfect for students to earn extra
J
Jan Klaas on Google

Onbetrouwbare partij, laten computers onbeheerd ingelogd achter na sluit. Serieus security probleem
Unreliable party, leaving computers logged in unattended after closing. Serious security problem

Write some of your reviews for the company Pepperminds Rotterdam

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *