Perla Rosa massage, reiki en reading - Tt. Vasumweg 24A

5/5 β˜… based on 8 reviews

Contact Perla Rosa massage, reiki en reading

Address :

Tt. Vasumweg 24A, 1033 SC Amsterdam, Netherlands

Phone : πŸ“ž +79
Postal code : 1033
Website : http://perlarosa.nl/
Categories :
City : Amsterdam

Tt. Vasumweg 24A, 1033 SC Amsterdam, Netherlands
E
Evelien Schouten on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik kom al een aantal jaren bij Esther voor de heerlijke en kundige massages. Zij weet precies wat ik nodig heb, maar ik kan ook aangeven waar extra aandacht aan moet worden besteed. Alle pijntjes en ongemakken masseert Esther weg. Ik voel me altijd super relaxed na afloop. Verheug me elke weer op de volgende massage!
I have been coming to Esther for a number of years for the wonderful and skilled massages. She knows exactly what I need, but I can also indicate where extra attention needs to be paid. Esther massages away all aches and pains. I always feel super relaxed afterwards. Look forward to the next massage every time!
Z
Zohair Elabd on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Hele bijzondere en fijne massage en masseuse! Ultieme combinatie van het toepassen van de juiste techniek passend bij mijn behoefte en lichaam, ontspanning, heling en fijne energie van Esther. Veel Dank Esther, kom graag weer!
Very special and nice massage and masseuse! Ultimate combination of applying the right technique that suits my needs and body, relaxation, healing and fine energy from Esther. Many thanks Esther, please come again!
J
Jorinde Gommans on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Een groot cadeau aan jezelf! Esther voelt precies wat je lichaam nodig heeft en stemt daar haar massage op af. Ik voelde mij nadien als herboren! Dankjewel Esther?
A great gift to yourself! Esther feels exactly what your body needs and adjusts her massage accordingly. I felt reborn afterwards! Thank you Esther?
r
rene leermakers on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

WELDADIGE BELEVING Eenmaal binnen bij Perla Rosa (Noord Straalt!), stelt Esther je snel op je gemak. Ze vraagt hoe het met je gaat, wat je wensen zijn en ze legt gedetailleerd uit hoe de massage zal verlopen. De massage was heerlijk: bijna 1,5 uur word je door Esther onder handen genomen. Zij combineert verschillende massage-technieken, zodat zij enerzijds met de juiste druk werkt aan de pijn in mijn onderrug en schouders en anderzijds - met zachte hand - een heerlijke ontspanning teweeg brengt. Hoewel ik voor de eerste keer bij Esther was voor een massage, viel ik een paar keer in slaap. Dat is voor mij altijd hΓ©t teken van ontspanning. Nu, een halve dag later, geniet ik nog steeds na. Dankjewel, Esther, voor deze weldadige beleving. Ik kom zeker terug! Groet van RenΓ©
AMAZING EXPERIENCE Once inside Perla Rosa (Noord Straalt!), Esther quickly puts you at ease. She asks how you are doing, what your wishes are and she explains in detail how the massage will go. The massage was wonderful: you will be taken care of by Esther for almost 1.5 hours. She combines different massage techniques, so that on the one hand she works with the right pressure on the pain in my lower back and shoulders and on the other hand - with a gentle hand - brings about a wonderful relaxation. Although I was with Esther for a massage for the first time, I fell asleep a few times. That is always the sign of relaxation for me. Now, half a day later, I still enjoy it. Thank you, Esther, for this beneficial experience. I'll definitely return! Greetings from RenΓ©
I
Ilse Sandifort on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik kom bij Esther voor ontspanningsmassage. Elke sessie begint met een gesprekje bij een kopje thee, waarbij ze oprecht geΓ―nteresseerd is in wie je bent en hoe het met je gaat. Dan vraagt ze wat ze voor je kan betekenen en daarmee gaat ze aan de slag, terwijl ze regelmatig feedback vraagt. Maar ze geeft je ook wat je nodig hebt zonder dat je het vraagt: ze voelt het gewoon aan en past haar behandeling daar op aan. In elk geval kom ik er heerlijk ontspannen van terug en kijk ik alweer uit naar de volgende keer!
I come to Esther for a relaxation massage. Each session starts with a chat over a cup of tea, where she is genuinely interested in who you are and how you are doing. Then she asks what she can do for you and she gets to work, while she regularly asks for feedback. But she also gives you what you need without you asking: she just feels it and adjusts her treatment accordingly. In any case, I will come back wonderfully relaxed and I am already looking forward to the next time!
J
Josta Kolkman on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Esther heeft me nu meerdere keren onder handen genomen ? en ik zou wel meer dan vijf sterren willen geven! Ze voelt precies aan waar extra aandacht nodig is en waar stevigheid of juist zachtheid helpend is. Ik voel me elke keer extra thuis in mijn lijf na de behandeling. Daarnaast in Esther een heel fijn mens. Sensitief, grappig en ik voel me altijd super welkom.
Esther has taken care of me several times now ? and I would give more than five stars! She senses exactly where extra attention is needed and where firmness or softness is helpful. Every time I feel more at home in my body after the treatment. In addition, Esther is a very nice person. Sensitive, funny and I always feel super welcome.
M
Michiel Kruijver on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

De ontspanningsmassage van Esther was vanaf binnenkomst tot vertrek ontspannen. Ik vond het heel fijn om te ervaren dat een laken en deken de benodigde warmte en geborgenheid bied. En als toegift bij buitenkomst uitzicht op de haven met zeilboten. De volgende massage al geboekt via het handige afsprakensysteem.
Esther's relaxation massage was relaxing from arrival to departure. I thought it was very nice to experience that a sheet and blanket offer the necessary warmth and security. And as an encore when you leave, you have a view of the harbor with sailing boats. The next massage already booked through the handy appointment system.
D
Dave Powell on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Esther is brilliant at massage! You'll come away feeling relaxed and de-stressed!

Write some of your reviews for the company Perla Rosa massage, reiki en reading

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *