Peter de Vor Makelaardij V.O.F. - Mesweg 1

3.8/5 β˜… based on 8 reviews

Peter de Vor Makelaardij & Taxaties, makelen met passie maar zonder capsones! - Peter de Vor Makelaardij - Peterdevor.nl

Peter de Vor Makelaardij & Taxaties, makelen met passie maar zonder capsones!

About Peter de Vor Makelaardij V.O.F.

Na ontvangst van dit formulier zullen wij zo snel als mogelijk contact met u opnemen!

 

Contact Peter de Vor Makelaardij V.O.F.

Address :

Mesweg 1, 6336 VS Hulsberg, Netherlands

Phone : πŸ“ž +9
Postal code : 6336
Website : http://www.peterdevor.nl/
Categories :
City : Hulsberg

Mesweg 1, 6336 VS Hulsberg, Netherlands
m
miriam wijnen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Je krijgt duidelijk antwoord op de vraag. Wanneer ze niet meteen een antwoord heeft, zoeken ze het op en bellen snel terug. Prettig.
You get a clear answer to the question. If she doesn't have an answer right away, they look it up and call back quickly. Nice.
Y
Yves Rooding on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ons huis verkocht en ons nieuwe huis gekocht via Peter de Vor! Zeer correct en vriendelijk geholpen. Na elke bezichtiging keurig tekst en uitleg gekregen en tevens advies over hoe te handelen. Ik zou hun aan iedereen aanbevelen.
Our house sold and our new house bought through Peter de Vor! Very correct and friendly help. After each viewing, I received clear text and explanation and also advice on how to act. I would recommend them to anyone.
j
judith pistorius on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik heb helaas slechte ervaringen met deze makelaar. Wij hadden een woning nieuw op funda gezien en direct een bezichting gepland bij hen. Wegens werk konden wij echter pas een paar dagen later de bezichtiging doen. Op de ochtend van de bezichtiging kregen wij telefoon dat er eerder een bezichtiging is geweest en direct tot overeenstemming zijn gekomen, onze bezichtiging ging dus niet meer door. Dit was een heel wrang gevoel, omdat wij en niet de kans hebben gekregen, terwijl het al wel gepland was en er speciaal vrij voor heb moeten nemen. Die middag een bericht gestuurd dat we het toch erg vervelend hebben ervaren hoe het is verlopen en daarop nooit een reactie gehad! Echt niet netjes!!!
Unfortunately I have bad experiences with this broker. We had seen a home new on funda and immediately planned a viewing with them. However, due to work we were only able to do the viewing a few days later. On the morning of the viewing we received a phone call that there had been a viewing earlier and that an agreement was reached immediately, so our viewing was canceled. This was a very bitter feeling, because we and we did not get the chance, even though it was already planned and had to take a special day off. That afternoon I sent a message that we had a very bad experience of how it went and never had a response! Really not neat !!!
D
Dominique van der Schoot on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Dit bedrijf houdt mensen aan het lijntje! Een bod uitgebracht op een huis. 1,5 weken later krijgen we eindelijk een bericht dat het bod geaccepteerd is. Vervolgens laten ze 9 dagen erover heen gaan om een concept koopcontract toe te sturen. Na wel tig keer te hebben gebeld (ondertussen 21 dagen en 2 afgezegde afspraken verder) kunnen we eindelijk een bouwkundige laten komen (maar goed nu kunnen we hem weer annuleren). Daarnaast hebben wij contact opgenomen om het koopcontract aan te passen gezien er een essentieel voorbehoud miste, terwijl we daar vaker over gesproken hebben. Daarbij werd genoemd, vanuit de makelaar, dat dit niet gangbaar is en het niet mogelijk is. Pas wanneer wij noemden dat we een financieel adviseur hebben, was daar eventueel wel de mogelijkheid om de verkopende partij te informeren hierover. Dag na dit gesprek kregen we een telefoontje dat het huis een ander bod heeft gekregen en dat ze verder gaan met de andere bieders. Toen werd verteld tijdens het gesprek dat de aanpassing geen enkel probleem zou zijn geweest. Ons werd voorgehouden dat wanneer er een andere bieder zou zijn, wij op de hoogte gesteld zouden worden en dat wij 48uur de tijd zouden krijgen om van onze voorwaarden af te zien. Bij ons werd de illusie gewekt dat dit vanaf aanvaarden van ons bod het geval was. Nu werden wij gebeld met het geval dat er een ander bod was uitgebracht, dat die aanvaard is, en dat wij geen 48uur hebben aangezien er nog niks ondertekend is. Ondertussen hebben wij ons eigen huis te koop gezet en kosten gemaakt. Kortom ellende.
This company keeps people on the line! Bid on a house. 1.5 weeks later we finally receive a message that the offer has been accepted. They then let it take 9 days to send a draft purchase contract. After having called a dozen times (meanwhile 21 days and 2 canceled appointments later) we can finally have a structural engineer come in (but well now we can cancel him again). In addition, we contacted us to adjust the purchase contract, as an essential reservation was missing, while we discussed this more often. It was mentioned, from the broker, that this is not common and it is not possible. Only when we mentioned that we have a financial advisor could there possibly be the possibility to inform the selling party about this. Day after this conversation we received a phone call that the house has received a different offer and that they will continue with the other bidders. It was then told during the interview that the adjustment would not have been a problem. We were told that if there were another bidder, we would be notified and that we would be given 48 hours to waive our terms. We had the illusion that this was the case as soon as we accepted our offer. Now we were called in the event that another bid was made, that it was accepted, and that we have no 48 hours since nothing has been signed yet. In the meantime, we have put our own house up for sale and incurred costs. In short, misery.
L
Leon Slabbers on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Nadat de voicemail was ingesproken voor een afspraak tot bezichtiging direct teruggebeld ( binnen 1 minuut). Boodschap: we hebben de plek al ingevuld...bel dan niet...
After the voicemail was left for an appointment for viewing, I immediately called back (within 1 minute). Message: we have already filled in the place ... do not call ...
D
Dave V.E.D on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Helaas slechte ervaring met dit bedrijf. Hier zal ik zeker geen woning meer proberen te kopen en al zeker niet te koop zetten. Makkelijk verdienen lijkt het motto en gemaakte afspraken doen er niet toe. Erg on-professioneel. De gewenste woning aan ons toegezegd maar na het laten vervallen van alle voorwaardes en het maken van afspraken die nodig zijn met de financiΓ«le man gewoon aan een ander verkopen en alle afspraken de prullenbak ingooien . Valt voor mij onder het motto koehandel. Zeker niet te vroeg juichen als er een woning toegezegd is want de kans is groot dat ie aan je neus voorbij gaat .
Unfortunately bad experience with this company. I will certainly not try to buy a house here again and certainly not put it up for sale. Easy earning seems to be the motto and agreements made do not matter. Very unprofessional. Promised us the desired home, but after dropping all conditions and making necessary agreements with the financial man, just sell it to someone else and throw all agreements in the trash. To me it falls under the motto horse trading. Certainly do not cheer too early when a home has been promised because there is a good chance that it will pass you by.
T
TainoHans on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Medewerkers zijn niet eerlijk geweest. Hun doel was zo snel mogelijk verkopen en geld verdienen, ongeacht de financiele gevolgen van hun eigen klant. Dit heeft mij €25.000 gekost. Enkele minuten na het tekenen van voorlopig koopcontract werd pas alle info gegeven. Toen kon ik niet meer terug. De Vor? Nee, bedankt!
Employees have not been honest. Their goal was to sell and earn money as quickly as possible, regardless of the financial consequences of their own customer. This cost me $25,000. All the information was only given a few minutes after signing the preliminary purchase contract. Then I couldn't go back. The Vor? No thanks!
J
Jo Jo on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Had very good experience with the agency. Recommend Kim - very professional, straight to the point, communicative, nice to cooperate with and friendly (also for the expats).

Write some of your reviews for the company Peter de Vor Makelaardij V.O.F.

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *