Physiotherapy Jacobslaan Nijmegen - Sint Jacobslaan 345a

4.5/5 β˜… based on 2 reviews

Fysiocentrum NijmegenHome - Fysiocentrum Nijmegen - Fysiocentrum-nijmegen.nl

Wilt u meer informatie over de corona maatregelen in de praktijk van fysiocentrum Nijmegen? Bekijk dan onze website.

About Physiotherapy Jacobslaan Nijmegen

Fysiocentrum Nijmegen geeft reguliere en gespecialiseerde fysiotherapeutische zorg. Alle therapeuten zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister (CKR) van de beroepsgroep voor fysiotherapeuten, het KNGF.


Contact Physiotherapy Jacobslaan Nijmegen

Address :

Sint Jacobslaan 345a, 6533 VD Nijmegen, Netherlands

Phone : πŸ“ž +
Postal code : 6533
Website : http://www.fysiocentrumnijmegen.nl/
Categories :
City : Nijmegen

Sint Jacobslaan 345a, 6533 VD Nijmegen, Netherlands
A
Aryan Azizi on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

g
gerhard minten on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Prima fysio goede ervaring mee.
Great physio good experience.

Write some of your reviews for the company Physiotherapy Jacobslaan Nijmegen

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *