Physiotherapy Ter Horst BV - Scheldestraat 2

4.1/5 β˜… based on 8 reviews

Bel 026.3620636 Fysiotherapie Ter Horst Velp/Rheden - Fysioterhorst.nl

Fysiotherapie Ter Horst is een moderne, innovatieve praktijk met 18 specialisten en multidisciplinaire samenwerkingen in de regio Rheden/Velp/Arnhem.

Bel 026.3620636 Fysiotherapie Ter Horst Velp/Rheden - Fysioterhorst.nl

Nu nog meer expertise op onze 4 locaties in Velp, Rheden en nieuw in Giesbeek.

Alle fysiotherapie-activiteiten van Fysiotherapie en Ergotherapie Rheden • Giesbeek zijn overgenomen door Fysiotherapie Ter Horst. Met Laura, Femke, Marrit en Maaike in ons team staat altijd een specialist voor u klaar. Onze expertise is uitgebreid met kinderfysiotherapie voor alle leeftijden. 

U kunt terecht op uw gewenste locatie Gezondheidscentrum Velp, Praktijk Velp Zuid, Medisch Centrum Rheden en Het Binnenrijk Giesbeek. Fysiotherapie Ter Horst is al 65 jaar gevestigd in Velp. Onze specialisten bieden uitstekende behandelresultaten met altijd het klantbelang voorop.
Vanaf dit jaar zijn Fysiotherapie Zorg voor Vitaliteit-Tony de Schipper en Fysiotherapie Ter Horst één multidisciplinair team. Door deze integratie kunnen wij u zeer effectief met meerdere specialisten behandelen. Tony is GLI expert, fysiotherapeut en specialist in vitaal functioneren.

Graag tot ziens, Edith en Gert.

Contact Physiotherapy Ter Horst BV

Address :

Scheldestraat 2, 6882 NE Velp, Netherlands

Phone : πŸ“ž +
Postal code : 6882
Website : http://www.fysioterhorst.nl/
Categories :
City : Velp

Scheldestraat 2, 6882 NE Velp, Netherlands
K
Klaas Steen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Zeer tevreden over de aanpak bij Fysiotherapie ter Horst! Prima therapeuten. Was snel van mijn klachten af zodat ik weer kon tennissen. Bedankt!
Very satisfied with the approach at Fysiotherapie ter Horst! Excellent therapists. Quickly got rid of my complaints so I could play tennis again. Thanks!
W
Wim Veenstra on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Sinds kort ben ik onder behandeling bij Fysiotherapie ter Horst in verband met COPD. Ik ben zeer tevreden over de deskundige aanpak. De therapeuten die dit begeleiden zijn zeer betrokken en ervaren op dit gebied.
Recently I am under treatment at Fysiotherapie ter Horst in connection with COPD. I am very satisfied with the expert approach. The therapists who supervise this are very involved and experienced in this area.
M
Manuela Melis on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Professionals! Hebben mij snel en succesvol van mijn klachten af geholpen. Door zelf vakkundig te behandelen en op tijd en snel de juiste specialisten in te schakelen. Zal hen aan iedereen aanbevelen.
Professionals! Have helped me get rid of my complaints quickly and successfully. By treating yourself professionally and using the right specialists on time and quickly. Will recommend them to everyone.
H
Hidde Veeneman on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Omdat ik fanatiek rugby moet ik regelmatig met een pijntje geholpen worden. Bij Fysiotherapie Ter Horst kan ik altijd snel terrecht en word de klacht d.m.v. een effectieve behandeling en oefeningen snel verholpen. Zo kan ik weer snel het veld op.
Because I am a fan of rugby, I regularly have to be helped with a little pain. At Physiotherapy Ter Horst I can always get straight to the right and the complaint is answered by means of effective treatment and exercises quickly remedied. That way I can quickly get back on the field.
L
Laiying Wang on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Rip-off! De eerste intake heeft nauwelijks 25 min geduurd maar er wordt wel 54€ plus 43€ voor een zitting berekend! Dat is bijna 100€ voor een intake waar vrijwel niks nieuws uit kwam. Ik schrijf niet vaak reviews maar nu voel ik me zo zwaar afgezet! Absoluut niet het geld waard.
Rip-off! The first intake took barely 25 minutes, but there is a charge of 54 € plus 43 € for a session! That is almost 100 € for an intake from which almost nothing new came out. I don't often write reviews, but now I feel so badly deposed! Definitely not worth the money.
R
Rosa Schothorst on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Een afspraak maken ging al moeilijk. Vervolgens kom ik de praktijk binnen, is er niemand bij de receptie zodat ik me kan melden. De behandelaar was vreemd en de volgende dag had ik zoveel spierpijn dat ik de hele dag op bed moest blijven en meerdere keren medicatie moest nemen, zodat ik ΓΌberhaupt wat kon doen. Ben ontevreden over de hele gang van zaken van deze praktijk.
Making an appointment was already difficult. Then I enter the practice, there is no one at the reception so I can report. The practitioner was strange and the next day I had so much muscle pain that I had to stay in bed all day and take medication several times so that I could do something at all. Am dissatisfied with the whole course of events of this practice.
a
abcdefghij abcdwfghijkl on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ze rekenen dubbele behandelingen. Ik ben 20 minuten binnen geweest en moet betalen voor twee behandelingen van bij elkaar 50 tot 60 minuten. Nadat de praktijkeigenaar mijn recensie hier gezien had heeft hij contact met mij opgenomen en na een lang telefoongesprek heeft hij aangeboden mij één behandeling terug te betalen. Uit het telefoongesprek bleek dat het dubbel rekenen de normale gang van zaken is, maar er bij mij verzuimd was te vermelden dat dit het geval was. Ik was mij hier niet van bewust gezien ik geen enkele praktijk ken die zo factureert. Heb dit met mijn vader, die ook praktijkeigenaar is, besproken en hij vond het een aparte manier van met de klanten omgaan. Een ander voorbeeld is Donders in Arnhem. Bij hen is de intake zelfs helemaal gratis. De therapeuten waren wel zeer klantvriendelijk, ik kon de zelfde dag terecht en werd professioneel geholpen. Ik heb slechts twee behandelingen gehad, daarom durf ik niets te zeggen over het behandeltraject. Echter volgens de praktijkeigenaar hebben ze een uitstekend behandelgemiddelde. Als ze blijven factureren zoals ze nu doen zal ik er niet meer terug komen. Passen ze dat aan dan zal ik er zeker wel terug komen wanneer het nodig is.
They charge double treatments. I have been in for 20 minutes and have to pay for two treatments of 50 to 60 minutes in total. After seeing my review here, the practice owner contacted me and after a long phone call offered to refund me one treatment. The telephone conversation showed that double counting is the normal course of events, but I was neglected to state that this was the case. I was not aware of this since I don't know of any practice that bills like that. I discussed this with my father, who is also a practice owner, and he thought it was a special way of dealing with the customers. Another example is Donders in Arnhem. With them, the intake is even completely free. The therapists were very customer-friendly, I could go the same day and received professional help. I have only had two treatments, so I dare not say anything about the treatment process. However, according to the practice owner, they have an excellent treatment average. If they keep billing like they do now I won't come back. If they adjust that, I will certainly come back when necessary.
H
Hayo Riteco on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Goede ervaringen met Joyce ivm een revalidatie die nog gaande is. Goede strakke lijnen intern met andere therapeuten. Over het algemeen alleen maar tevreden.
Good experiences with Joyce regarding a rehabilitation that is still going on. Good clean lines internally with other therapists. Overall just satisfied.

Write some of your reviews for the company Physiotherapy Ter Horst BV

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *