Plantage Willem III - 5

4.4/5 based on 7 reviews

Contact Plantage Willem III

Address :

5, 3921 DZ Elst, Netherlands

Postal code : 3921
Website : https://www.opdeheuvelrug.nl/locatie/2590688340/plantage-willem-iii-1
Categories :
City : Elst

5, 3921 DZ Elst, Netherlands
L
Lekker Weg on Google

M
Maarten Aalbers on Google

N
Nico Cornelisse on Google

S
Stein Houwers on Google

J
Jaap Dam on Google

Mooi om te wandelen. Parkeren wat lastiger. Erg vol
Nice for walking. Parking a bit more difficult. Very full
M
Marianne Koch on Google

Mooi gebied voor een wandeling ...open terrein afgewisseld met bos en heide er lopen grote grazers rond dus geen honden toegestaan.....niet geschikt voor rolstoel.door de onverharde wegen.... Erg leuke route om te lopen....
Nice area for a walk ... open terrain interspersed with forest and heather there are large grazers around so no dogs allowed ..... not suitable for wheelchair due to the unpaved roads .... Very nice route to walk ....
A
André Van Garderen on Google

Mooi natuurgebied heuvelrug opwaarts met grafheuvels, bos, drinkplaats voor dieren, Galloway runderen, wilde paarden, herten en uitzicht over de uiterwaarden en de betuwe. Hier werd vroeger tabak geteeld en verbeterd.
Beautiful nature reserve up the ridge with burial mounds, forest, watering place for animals, Galloway cattle, wild horses, deer and views over the floodplain and the Betuwe. Tobacco was formerly grown and improved here.

Write some of your reviews for the company Plantage Willem III

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *