Police Station Hengelo-Borne - Willemstraat 74

2.8/5 β˜… based on 8 reviews

About Police Station Hengelo-Borne

Regionale mediadesks

Elke politie eenheid heeft een eigen mediadesk. Klik op de link hieronder voor een overzicht, of vul hierboven een plaatsnaam in om direct de mediadesk te vinden die u zoekt.

Contact Police Station Hengelo-Borne

Address :

Willemstraat 74, 7551 DN Hengelo, Netherlands

Phone : πŸ“ž +988
Postal code : 7551
Website : https://www.politie.nl/mijn-buurt/politiebureaus/02/hengelo-ov.html
Categories :
City : Hengelo

Willemstraat 74, 7551 DN Hengelo, Netherlands
T
Theo Heijnis on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

1
112 Hengelo on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

T
Tufzy _ on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

N
Niek on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Achterbaks
Backstabbing
S
Stan C. Akubuo on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Hengelo Politie kantoor met prima service en leuk personnel
Hengelo Police office with excellent service and nice personnel
R
Reno Kamphuis on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Internet helden naar andere mensen wel luisteren wat niet zo erg is maar met andere dingen doen jullie niks echt wat zijn jullie een helden zo iets mag geen popo genoemd worden
Internet heroes listen to other people, which is not so bad, but with other things you do nothing really what are you a heroes such a thing should not be called popo
p
pyroboystwente on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

We zijn goed geholpen door hasan argac Alles is duidelijk uitgelegd en het staat mooi op papier echt bedankt voor je hulp hasan argac topper ?? groeten kevin
We have been well helped by hasan argac Everything is clearly explained and it is nicely on paper really thanks for your help hasan argac topper ?? greetings kevin
D
Daniel Komies on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Handhaving ?. Ze geven mensen een bekeuring voor fout parkeren. Ze staan zelf midden op de weg,.... terwijl er 3 parkeervakken leeg staan. Is dit normaal?.... of moeten we deze mensen vanaf nu ook als clown benoemen ??????
Enforcement ?. They give people a ticket for wrong parking. They are themselves in the middle of the road, .... while 3 parking spaces are empty. Is this normal?... or should we call these people a clown from now on ??????

Write some of your reviews for the company Police Station Hengelo-Borne

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *