Praktijk Anneke Stuij - Torenmolenlaan 84

5/5 β˜… based on 5 reviews

Home - Praktijk Anneke Stuij - Praktijkannekestuij.nl

In Praktijk Anneke Stuij werk ik met je aan meer rust in je lijf en in je hoofd. Bij veel zorgverzekeraars (gedeeltelijke) vergoeding in aanvullende pakket.

About Praktijk Anneke Stuij

Rosie Project, alom bekend. Momenteel ben ik bezig met Zondagskind van Judith Visser. Bo is (niet) anders. Ze heeft autisme, So What! Van Corinne Polij is een leuk kinderboek en leerzaam. Asperger relatie is een boek waar ik veel aan heb gehad, net na de diagnose van mijn man met ASS asperger. PAAZ van Myrthe van de Meer. De goudvisjongen gaat over een jongen met OCD, maar vertoond toch ook wel wat autistische signalen.

Antwoord

Contact Praktijk Anneke Stuij

Address :

Torenmolenlaan 84, 7241 VM Lochem, Netherlands

Phone : πŸ“ž +78
Postal code : 7241
Website : http://www.praktijkannekestuij.nl/
Categories :
City : Lochem

Torenmolenlaan 84, 7241 VM Lochem, Netherlands
G
Gerdie Kreunen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

W
Willem Ansink on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

J
Jo Woestenenk on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

h
hoeve Hulshof on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Fijn
Nice
T
Tjitske Hogeslag on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Heel fijn en er kom zeker nog een vervolg afspraak.
Very nice and there will certainly be a follow-up appointment.

Write some of your reviews for the company Praktijk Anneke Stuij

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *