Praktijk Corbet Geboortetrauma Therapeute - Fuchsiaberg 3

5/5 β˜… based on 1 reviews

Volgjemoederhart - - Volgjemoederhart.nl

Welkom, Ik geef je begeleiding bij een negatieve ervaring of geboortetrauma tijdens de zwangerschap bevalling of kraamtijd.

About Praktijk Corbet Geboortetrauma Therapeute

Nadat ik zelf moeder ben geworden vond ik dat een hele transformatie in mijn leven. Ik heb fijne zwangerschappen gehad, maar ik ontdekte ook dat er meer begeleiding mocht zijn. Mijn laatste bevalling verliep fijn en vlot. Ik had een verloskundige uitgekozen die ik wilde en zij heeft mij super fijn begeleid. Als ik de begeleiding had gehad die ik nu zelf geef dan had ik die direct aangegrepen. Altijd contact met iemand hebben als je of jouw partner vragen hebt en dat jij de autonomie blijft houden, een soort van maatje.

Contact Praktijk Corbet Geboortetrauma Therapeute

Address :

Fuchsiaberg 3, 4708 CG Roosendaal, Netherlands

Phone : πŸ“ž +97
Postal code : 4708
Website : https://volgjemoederhart.nl/
Categories :
City : Roosendaal

Fuchsiaberg 3, 4708 CG Roosendaal, Netherlands

Write some of your reviews for the company Praktijk Corbet Geboortetrauma Therapeute

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *