Praktijk Liesbeth Janse | Analytisch therapeut & Dieptepsycholoog | Groningen - Vechtstraat 29

5/5 based on 1 reviews

Therapie in Groningen | Praktijk Liesbeth Janse | geen wachtlijst - Praktijkliesbethjanse.nl

Duurzame psychotherapie voor (jong)volwassenen met psychische klachten; worden wie je in wezen bent. Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering

About Praktijk Liesbeth Janse | Analytisch therapeut & Dieptepsycholoog | Groningen

Praktijk Liesbeth Janse

Psychologiepraktijk Vechtstraat 29
9725 CS Groningen
T: 0641190408
E: [email protected]

KVK: 84367814
AGB-code zorgverlener: 90102202 
AGB-code praktijk: 90070840

Contact Praktijk Liesbeth Janse | Analytisch therapeut & Dieptepsycholoog | Groningen

Address :

Vechtstraat 29, 9725 CS Groningen, Netherlands

Phone : 📞 +98
Postal code : 9725
Website : http://www.praktijkliesbethjanse.nl/
Categories :
City : Groningen

Vechtstraat 29, 9725 CS Groningen, Netherlands

Write some of your reviews for the company Praktijk Liesbeth Janse | Analytisch therapeut & Dieptepsycholoog | Groningen

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *