Praktijk voor Rationeel- Emotieve Training - Utrechtseweg 235

5/5 β˜… based on 3 reviews

Contact Praktijk voor Rationeel- Emotieve Training

Address :

Utrechtseweg 235, 6812 AE Arnhem, Netherlands

Phone : πŸ“ž +977
Postal code : 6812
Website : http://www.retarnhem.nl/
Categories :
City : Arnhem

Utrechtseweg 235, 6812 AE Arnhem, Netherlands
T
Tom van Berkel on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

H
H Dashorst on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik ben zeer tevreden over het verloop van de coaching en Greet als coach te hebben gehad.Dank zij Greet kan ik weer verder en sta ik nu realistischer tegen over situaties in mijn privΓ© leven als op het werk.
I am very satisfied with the progress of the coaching and have had Greet as a coach. Thanks to Greet I can continue and I am now more realistic about situations in my private life as at work.
J
Jaap Rikken on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Greet Hellemans heeft een hele fijne aanpak en kan heel goed aansluiten bij mijn persoonlijke behoefte en manier van verwerken (tekenen).
Greet Hellemans has a very nice approach and can very well match my personal needs and way of processing (drawing).

Write some of your reviews for the company Praktijk voor Rationeel- Emotieve Training

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *