Primera - Luttekepoortstraat 8

4.3/5 β˜… based on 8 reviews

About Primera

Primera en Libris Blz. B.V. hebben een samenwerking om ondernemers het beste van twee werelden te bieden. Enerzijds Primera als groeiende winkelketen binnen de tabak- en gemaksbranche en anderzijds het boekenspecialisme van Blz. Een samenwerking waardoor je als lokale ondernemer kunt blijven ondernemen Γ©n waarmee een sterke positie in de markt wordt geboden. Interesse? Bekijk hieronder de brochure voor meer informatie.

Contact Primera

Address :

Luttekepoortstraat 8, 3841 AX Harderwijk, Netherlands

Phone : πŸ“ž +98
Postal code : 3841
Website : https://www.primera.nl/winkels/primera-Harderwijk
Categories :
City : Harderwijk

Luttekepoortstraat 8, 3841 AX Harderwijk, Netherlands
R
Ron XXX on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Gewoon ff een paar tijdschriften gekocht en een staatslot.
Just bought a few magazines and a lottery ticket.
V
Volkert Deen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ondanks de drukte toch de tijd gekregen van vriendelijk personeel. GeΓ―nformeerd voor e-cigarette, aanbod is groot, maar ze hebben een die ze het meest verkopen, dus ter plekken was de keus eenvoudig. ps ik rook niet, was voor een vriendin ?
Despite the crowds, the time was given by friendly staff. Informed for e-cigarette, supply is large, but they have one that they sell the most, so in places the choice was simple. ps I do not smoke, was for a friend ?
M
Marius Piksrys on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Nice place
N
Naseer Ahmad on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Good place.
L
Lynchburgsky on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

e-liquid available
N
Nikolai Navarro on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Unfriendly service.
s
shivanshu kakirde on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Great service. Well behaved staff.
M
MT on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

So unfriendly and racist staffs????

Write some of your reviews for the company Primera

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *