Psycholoog INDIGO - Kloosterhof 1

5/5 β˜… based on 1 reviews

About Psycholoog INDIGO

Bij Pro Persona Connect werken ongeveer 650 medewerkers. GZ-Psychologen, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen en Verpleegkundig Specialisten. Ook kunt u bij ons terecht voor Maatschappelijk Werkers, Klinisch Psychologen en Psychiaters. Onze behandelaren zijn mannen en vrouwen van diverse achtergronden. Daarnaast werken er bij Pro Persona Connect natuurlijk ook collega’s die onze behandelaren zo goed mogelijk ondersteunen. Bijvoorbeeld administratieve medewerkers en receptionisten.

Contact Psycholoog INDIGO

Address :

Kloosterhof 1, 6581 HR Malden, Netherlands

Phone : πŸ“ž +8778
Postal code : 6581
Website : https://www.indigo.nl/locaties/indigo-in-malden/de-kroonsteen-1/
Categories :
City : Malden

Kloosterhof 1, 6581 HR Malden, Netherlands

Write some of your reviews for the company Psycholoog INDIGO

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *