Q-logic Coöperatie U.A. - Zekeringstraat 46

4.3/5 based on 8 reviews

Contact Q-logic Coöperatie U.A.

Address :

Zekeringstraat 46, 1014 BT Amsterdam, Netherlands

Phone : 📞 +797
Postal code : 1014
Website : https://www.q-logic.nl/
Categories :
City : Amsterdam

Zekeringstraat 46, 1014 BT Amsterdam, Netherlands
M
Malou Iz on Google

Een persoonlijke aanpak. De Recruiters doen hun best om de beste persoon bij het beste bedrijf neer te zetten.
A personal approach. The Recruiters do their best to put the best person with the best company.
J
Jelle den Boer on Google

Q-Logic verzorgd hele goede en betrokken begeleiding bij het sollicitatieproces. Je ontvangt goede tips en welgemeende adviezen. Ook de nazorg is erg fijn!
Q-Logic provides very good and involved guidance during the application process. You will receive good tips and sincere advice. The aftercare is also very nice!
E
Esmee van den Ende on Google

De steun en begeleiding die ik kreeg van Q-logic was fantastisch. Manon was benaderbaar, deskundig, vriendelijk en professioneel bij elke stap. Ik kan Q-logic alleen maar aanbevelen. Er wordt goed rekening gehouden met je behoeften en voorkeuren en helpen je om ervoor te zorgen dat je het beste laat zien van wat je te bieden hebt tijdens het sollicitatiegesprek.
The support and guidance I received from Q-logic was fantastic. Manon was approachable, knowledgeable, friendly and professional every step of the way. I can only recommend Q-logic. Your needs and preferences are carefully considered and will help you to ensure that you show the best of what you have to offer during the interview.
R
Renate Luijendijk on Google

Ik heb de samenwerking met Q-Logic als erg prettig ervaren! Ze hebben mij geholpen aan een ontzettend leuke baan waar ik heel erg enthousiast over ben. Ik wil met name Mirjam bedanken voor al haar hulp. Ik kan iedereen aanraden om met Q-Logic samen te werken.
I have experienced the cooperation with Q-Logic as very pleasant! They helped me with a very nice job that I am very enthusiastic about. I especially want to thank Mirjam for all her help. I can recommend everyone to work with Q-Logic.
J
Jorrit Hondius on Google

Ik raad iedereen aan om met Q-Logic samen te werken. Zij hebben mij erg goed geholpen bij het vinden van een nieuwe uitdaging. Je staat als persoon centraal en daarbij wordt een goede match gezocht. Tijdens mijn zoektocht was Q-Logic behulpzaam, professioneel en erg sociaal ingesteld. Dankjewel!
I recommend everyone to work with Q-Logic. They helped me a lot in finding a new challenge. You as a person are central and a good match is sought. During my search, Q-Logic was helpful, professional and very social. Thank you!
M
Marvin Schipper on Google

Eerste instantie contact gehad met Bart en voorgesteld op een openstaande vacature. Later gebeld door een andere collega Raymond voor een andere vacature waar ik de volgende dag al op gesprek mocht. Nog geen paar uur later al te horen gekregen dat ik snel mocht starten. Door de samenwerking en betrokkenheid snel aan een nieuwe baan geholpen.
Initially had contact with Bart and proposed an open vacancy. Later called by another colleague Raymond for another vacancy where I was allowed to interview the next day. Not even a few hours later I was told that I could start quickly. Helped quickly to find a new job thanks to the cooperation and involvement.
L
Lise Veenbrink on Google

Q-logic weet de personen op de juiste plek te plaatsen. Ik was totaal niet op zoek, maar achteraf blijkt dat ik dat onbewust wel was. Dankzij Mirjam heb ik bij mijn nieuwe baan iets wat ik miste bij mijn vorige baan. Ze heeft naar mij geluisterd en mijn wensen gerespecteerd. Ik ben ontzettend blij met de gemaakte stap en dit dankzij Q-logic!
M
Maxime Coron-Dall'o on Google

I've felt very helped and included in every step of the process. Communication and interaction with the client went more than smoothly. I've recommended my contact to two of my friends already. She has been a star! Thank you for caring so much.

Write some of your reviews for the company Q-logic Coöperatie U.A.

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *