Rabobank - Ridderplein 7

2/5 β˜… based on 3 reviews

Contact Rabobank

Address :

Ridderplein 7, 5421 CV Gemert, Netherlands

Phone : πŸ“ž +887
Postal code : 5421
Website : https://www.rabobank.nl/
Categories :
City : Gemert

Ridderplein 7, 5421 CV Gemert, Netherlands
B
Bart Jansen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

d
dorry akgul on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Verschrikkelijk lang aan de telefoon gehangen niemand pakt op
Hung up on the phone for an awful long time no one picks up
M
Marianne Swinkels on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

dat de Rabo-banken de lokale kantoren opheffen is niet leuk/makkelijk, maar begrijpelijk. Maar dat je met bellen 10 - 15 minuten moet wachten voordat je een medewerker aan de telefoon krijgt is zeer klantonvriendelijk en zou met het opheffen van al die kantoren niet moeten gebeuren.
The fact that the Rabobank banks are closing the local branches is not fun/easy, but understandable. But that you have to wait 10 - 15 minutes before you get an employee on the phone is very customer-unfriendly and should not happen with the closure of all those offices.

Write some of your reviews for the company Rabobank

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *