Reker sierbestrating - for all your pavement jobs - Het Veer 15

5/5 β˜… based on 2 reviews

Reker sierbestrating - Voor uw tuin en bestrating - Rekersierbestrating.nl

Mark Reker sierbestrating. Uw vakman in Noord-Holland met jarenlange ervaring in het uitvoeren van diverse werkzaamheden in uw tuin en bijbehorend straatwerk zoals teras en oprit. Zowel met oude klinkers alswel nieuwe materialen.

About Reker sierbestrating - for all your pavement jobs

REKER SIERBESTRATING: EEN KEI IN ALLE

SOORTEN BESTRATING, VAN BETONNEN COBBLESTONES TOT ROBUUSTE KLINKERKEIEN VOOR UW OPRIT OF OUDE WAALTJES VOOR UW TERRAS!

Contact Reker sierbestrating - for all your pavement jobs

Address :

Het Veer 15, 1633 HA Avenhorn, Netherlands

Phone : πŸ“ž +9
Postal code : 1633
Website : https://rekersierbestrating.nl/
Categories :
City : Avenhorn

Het Veer 15, 1633 HA Avenhorn, Netherlands
P
Paula Mulder on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

P
Peter Van Veen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Goed en mooi vakwerk door mark reker,die passie voor zijn vak heeft
Good and beautiful craftsmanship by Mark Reker, who has passion for his profession

Write some of your reviews for the company Reker sierbestrating - for all your pavement jobs

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *