Return2Work B.V. - Comeniusstraat 14a

4.5/5 β˜… based on 8 reviews

About Return2Work B.V.

Onze missie en visie

Mensen hebben niet allemaal dezelfde start in het leven. Maar bij Return2Work is het uitgangspunt dat iedereen gelijk is, ongeacht je afkomst, religie, geslacht, etc. Wij vinden verder dat iedereen een plek verdiend in deze maatschappij en het bekleden van een functie in betaalde loondienst is daarbij een fundamenteel recht.

 

Als je in je leven te maken krijgt met mentale of fysieke problemen hoeft dat wat ons betreft zeker niet te betekenen dat je aan de zijlijn komt te staan! Als je een beperking hebt kan het zo zijn dat je begrensd bent in je mogelijkheden, maar dit hoeft echter niet te betekenen dat je hierdoor niet meer kunt genieten van al het moois wat het leven te bieden heeft. 

Samen met de cliënt en de werkgever streven wij naar een situatie waarin korte communicatielijnen zorgen voor een veilige omgeving waarin de cliënt zich kan ontwikkelen tot een volwaardige medewerker.

 

Onze coaches zijn allemaal “vakidioten” die bevlogen te werk gaan. Daarnaast weten ze allemaal hoe het is om te moeten vechten voor hun plekje, want alle medewerkers van Return2Work hebben zelf een AG-status/arbeidsbeperking. Ze weten daarom als geen ander hoe belangrijk het is om te werken in een omgeving waar je tot je recht komt met de beperkingen die je hebt.

 

Onze missie is dan ook om samen met de werkgever een zodanig veilige en leerzame werkplek te creëren, zodat onze cliënten uiteindelijk zonder ons verder kunnen.

Contact Return2Work B.V.

Address :

Comeniusstraat 14a, 1817 MS Alkmaar, Netherlands

Phone : πŸ“ž +788
Postal code : 1817
Website : http://www.return2work.nl/
City : Alkmaar

Comeniusstraat 14a, 1817 MS Alkmaar, Netherlands
E
Esmeralda Wagenaar on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

H
Heiko Siegel on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ein super Team bei dem man eine gute Ausbildung machen kann
A great team where you can do a good education
S
Shirley Janmahomed on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Fantastische mensen en zeer deskundig in het geen waar ze goed in zijn. Top organisatie!
Fantastic people and very knowledgeable about what they are good at. Top organization!
K
Kazimir Stobbe (SpeedFreak-Gamer YT) on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Unieke en specifiek persoonsgerichte re-integratie bureau. Die je kwaliteiten weer leert waarderen, en je zelfvertrouwen in wie je bent sterk maakt.
Unique and specifically person-oriented reintegration agency. Who will learn to appreciate your qualities again and strengthen your self-confidence in who you are.
M
Michael Naafs on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Geweldig geholpen door Roaric en zijn team, een goed ge-oliede machine! Zij hebben voor elkaar gekregen wat het GGZ in 10 jaar niet is gelukt! thnxs team return2work
Great help by Roaric and his team, a well-oiled machine! They have achieved what mental health care has failed in 10 years! thnxs team return2work
Y
Yolanda Swart on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Laagdrempelig, empatisch, humor en persoonlijk. Deze mensen zijn er om mijn eigenwaarde en kijk op werk weer op de rit te krijgen. Zonder dat ik het gevoel krijg dat het moet, maar omdat het kan en mag!!! Aanrader voor als je denkt dat je het niet meer zou kunnen........Go for it!!!
Accessible, empathetic, humor and personal. These people are there to get my self-esteem and view of work back on track. Without getting the feeling that I have to, but because I can and should !!! Recommended if you think you couldn't do it anymore ........ Go for it !!!
R
Reinier Weijland on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Mijn traject was niet altijd makkelijk ,maar er is wel veel knowhow bij Return 2 work . Er is een uitstekende begeleiding . Er heerst een prettige sfeer waardoor je jezelf snel op je gemak voelt. dat maakt het voor mij makkelijk om stappen te maken. Ik ben gestart met mijn nieuwe baan ,waar ik blij om ben. Ook dan is er nog nazorg. Bij deze bedank ik het hele team. Groeten Reinier.
My trajectory was not always easy, but there is a lot of know-how at Return 2 work. There is excellent guidance . There is a pleasant atmosphere that makes you feel at ease quickly. that makes it easy for me to take steps. I have started my new job, which I am happy about. Even then there is still aftercare. I would like to thank the whole team. Greetings Reiner.
p
prince Horse on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

This Company is The Trojan Horse For Your Life.

Write some of your reviews for the company Return2Work B.V.

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *