ReubeZorg - Ampsenseweg 26

4.4/5 β˜… based on 8 reviews

Dagbesteding-Logeerhuis-Gelderland | ReubeZorg - Reubezorg.nl

reubezorg is een kleinschalig zorginitiatief, gevestigd op landgoed ampsen in het buitengebied van lochem.in deze schitterende omgeving, in een sfeervolle, geheel verbouw

About ReubeZorg

ReubeZorg

Een kleinschalig zorginitiatief, gevestigd op landgoed Ampsen in het buitengebied van Lochem. Er zijn diverse dieren en een moestuin. Door deze locatie is de omgeving uitdagend en prikkelend om ‘zinvolle’ activiteiten te ontplooien.

Contact ReubeZorg

Address :

Ampsenseweg 26, 7241 NC Lochem, Netherlands

Phone : πŸ“ž +788
Postal code : 7241
Website : http://www.reubezorg.nl/
Categories :
City : Lochem

B
Bernd-Henk Voskamp on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

E
Erik Firing on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

i
ilona riszland on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

D
Detlef Hundt on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Mooie plek met een mooie missie
Nice place with a nice mission
R
Ron Verbeet on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Zorgzaam, gezellig en open
Caring, sociable and open
I
Inge VE on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Voor jong en oud. Lieve mensen.?
For young and old. Dear people
Y
Your Guide on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Leuke plek voor mensen met een Niet Aangeboren Hersenafwijking voor dagbesteding.
Nice place for people with a non-congenital brain defect for day care.
A
Arjen Dieperink on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Klein schalig en persoonlijke zorg in een voor de cliΓ«nten een vertrouwd overkomende omgeving
Small-scale and personal care in an environment that seems familiar to the clients

Write some of your reviews for the company ReubeZorg

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *