Rode Kruis, Afd. Geldermalsen en omstreken - Kampsedijk 18

5/5 β˜… based on 1 reviews

Contact Rode Kruis, Afd. Geldermalsen en omstreken

Address :

Kampsedijk 18, 4157 GL Enspijk, Netherlands

Phone : πŸ“ž +
Postal code : 4157
Categories :
City : Enspijk

Kampsedijk 18, 4157 GL Enspijk, Netherlands
S
Sneeuw Smurf on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Altijd gezellig, mooie tocht en uitstekend georganiseerd en mogelijk gemaakt door vrijwilligers
Always fun, beautiful trip and well organized and made possible by volunteers

Write some of your reviews for the company Rode Kruis, Afd. Geldermalsen en omstreken

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *