Roel Maartense Tuinen - Houtweg 5a

5/5 β˜… based on 8 reviews

Contact Roel Maartense Tuinen

Address :

Houtweg 5a, 6551 AH Weurt, Netherlands

Phone : πŸ“ž +8
Postal code : 6551
Website : http://roelmaartense.nl/
Categories :
City : Weurt

Houtweg 5a, 6551 AH Weurt, Netherlands
E
Elles Jonker on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ontzettend mooie schutting gekregen! Totaal ontzorgd. En alles volgens afspraak opgeleverd. Topteam. Zonder twijfel vertrouw ik ze een ander tuinproject toe. Zeer tevreden. ?
Received a very nice fence! Completely unburdened. And everything delivered as agreed. Top team. Without a doubt, I entrust them with another garden project. Very satisfied. ?
H
Harry Wesseling on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Wij zijn zeer tevreden met de nieuwe schutting.Duidelijke afspraken gemaakt en die hebben ze waar gemaakt.Ik kan iedereen aanraden om met Roel Maartense Tuinen in zee te gaan
We are very satisfied with the new fence. We have made clear agreements and they have fulfilled them. I can recommend everyone to work with Roel Maartense Tuinen
a
angelines peeters on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Hier werken alleen vakmensen, jongens bedankt voor het plaatsen van onze schutting Het was een hele uitdaging naar jullie hebben het keurig gedaan, we zijn super tevreden En wat werken de jongens netjes. Alles hebben ze netjes achtergelaten. ze overleggen alles, ik kan iedereen deze bedrijf aanbevelen.
Only professionals work here, thanks guys for placing our fence It was quite a challenge to you did it nicely, we are super satisfied And the boys work nicely. They have left everything neatly. they consult everything, I can recommend this company to anyone.
j
jeannot berndsen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Schutting vakkundig geplaatst, probleempjes professioneel opgelost. We zijn erg blij met het resultaat.
Fence professionally installed, problems professionally solved. We are very happy with the result.
L
Lionel Poitevin on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Zeer goede bedrijf. Voor de tweede keer in de afgelopen 5 jaren een tuinschutting laten plaatsen. Advies als montage perfect. Ook de team is zeer professioneel en vriendelijk. Een aanrader.
Very good company. Have a garden fence installed for the second time in the past 5 years. Advice if fitting is perfect. The team is also very professional and friendly. Recommended.
S
Sonja Kropman on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ook onze tweede schutting is geplaatst door Roel Maartense Tuinen. We zijn er erg blij mee! Professioneel bedrijf! Top!
Our second fence was also placed by Roel Maartense Tuinen. We are very happy with it! Professional company! Top!
M
Mark Diks on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Super goede service van Roel maartens tuinen, we hebben complete tuin laten doen, uitgraven nieuwe schutting, grasmaten, tegels etc helemaal tevreden, Personeel vriendelijk en profesioneel, goeie adviesen gewoon 100% tevreden??
Super good service from Roel maartens gardens, we had a complete garden done, excavation new fence, grass sizes, tiles etc completely satisfied, Staff friendly and professional, good advice and just 100% satisfied??
J
Johannes Jongsma on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Na 6 weken keihard gewerkt te hebben, is de tuin klaar! En we zijn er heel blij mee. Zo mooi! Met heel veel dank aan het team van Roel Maartense Tuinen en tuincentrum Lindenholt (zonnig Lindenholt, zonnepanelen). Alles in goed overleg, prettige lui om mee te werken en willen alles perfect afleveren. Eind resultaat is echt een meta morfose. DANKJULLIEWEL! Roel Maartense is echt een aanrader en voor nieuwe klussen laat ik het hem graag doen. ????
After 6 weeks of hard work, the garden is ready! And we are very happy with it. So beautiful! Many thanks to the team of Roel Maartense Tuinen and Lindenholt garden center (sunny Lindenholt, solar panels). Everything in good consultation, pleasant people to work with and want to deliver everything perfectly. The end result is really a metamorphosis. THANK YOU! Roel Maartense is highly recommended and for new jobs I am happy to let him do it. ????

Write some of your reviews for the company Roel Maartense Tuinen

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *