RS Components - Bingerweg 19

3.4/5 β˜… based on 8 reviews

Contact RS Components

Address :

Bingerweg 19, 2031 AZ Haarlem, Netherlands

Phone : πŸ“ž +
Postal code : 2031
Website : https://nl.rs-online.com/web/
Categories :
City : Haarlem

Bingerweg 19, 2031 AZ Haarlem, Netherlands
w
wouter de valk on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Leuk bedrijf, enthousiaste medewerkers.
Nice company, enthusiastic employees.
E
E. Hoff on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Prima service, ook voor ongewone vragen.
Excellent service, also for unusual questions.
m
maartos on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

leveren niet aan particulieren
do not deliver to private individuals
S
Steven van der Werff on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik heb een klein onderdeel besteld. Was het vergeten te betalen (online betalen gaat niet). Nu heb ik een rekening van een incassobureau ontvangen. Nooit een herinnering ontvangen. Geen mailtje, geen telefoontje geen post, niets! Ik heb erover gebeld en ze zouden per post zijn verstuurd. Ik heb niets ontvangen maar zit nu met incassokosten van 3x het onderdeeltje... UPDATE: Ik ben door RS Components gebeld, excuses ontvangen en zelfs restitutie van de incassokosten. Heel fijn opgelost, dank!
I have ordered a small part. Had it forgotten to pay (online payment is not possible). Now I have received an invoice from a collection agency. Never received a reminder. No email, no phone call, no mail, nothing! I called about it and they would have been sent by post. I have not received anything, but now I am faced with collection costs of 3x the part ... UPDATE: I got a call from RS Components, received an apology and even refunded the collection costs. Very nicely resolved, thanks!
F
Frank Heijkamp on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

RS Components levert een breed assortiment kwaliteitscomponenten van originele fabrikanten. "Genuine parts", dus geen gekopieerde spullen van lage kwaliteit. Je krijgt waarvoor je betaalt, goede componenten en de levering is altijd super snel, echt binnen 24 uur! Op dit punt weet RS zich duidelijk te onderscheiden van andere distributeurs. Ik ben een erg tevreden klant. Voor reparaties van elektronische muziekinstrumenten heb ik geregeld vervangende componenten nodig. Of het nu elektromechanische-, passieve- of actieve componenten betreft, RS heeft zo goed als alles direct op voorraad. Het komt zelden voor dat ik voor bepaalde componenten moet uitwijken naar een andere leverancier. Ik heb gemerkt dat ik op RS kan vertrouwen.
RS Components supplies a wide range of quality components from original manufacturers. Genuine parts, so no low quality copied items. You get what you pay for, good components and the delivery is always super fast, really within 24 hours! This is where RS clearly distinguishes itself from other distributors. I am a very satisfied customer. I regularly need replacement components for repairs to electronic musical instruments. Whether it concerns electromechanical, passive or active components, RS has almost everything directly in stock. It is rare that I have to switch to another supplier for certain components. I have found that I can rely on RS.
H
Hares Elmi on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Super slecht service, super slecht bezorging, super slechte klantenservice. Je zit 1 week op een pakketje te wachten en het wordt niet geleverd. Vervolgens bel je ze blijkt het gwn in de magazijn te liggen. Vraag je waarom zeggen ze er was geen verzend bevestiging gegeven. Zeg je dat het allang verstuurd was waarop ze vervolgens antwoord β€œja sorry”. Vervolgens wordt het adres nogmaals vastgelegd en dan zou t pakket na β€œ1 werkdag” binnen komen. Weer een week later, is het pakket toch naar het verkeerd adres opgestuurd! Kortom superslecht levertijd. Als je iets dringend nodig hebt is dit bedrijf STERK AFGERADEN. Klantservice luistert niet naar je. Zeggen een ding doen vervolgens compleet iets anders. Was eerste en laatst keer hier!
Super bad service, super bad delivery, super bad customer service. You are waiting for a package for 1 week and it is not delivered. Then you call them and it turns out that the gwn is in the warehouse. You ask why they say there was no shipping confirmation given. Do you say that it was already sent to which she then replies "yes, sorry". The address is then recorded again and the package would arrive after β€œ1 working day”. Another week later, the package was still sent to the wrong address! In short, very bad delivery time. If you need something urgent this company is HIGHLY DISCOMMENDED. Customer service does not listen to you. Say one thing then do something completely different. Was first and last time here!
T
Ton van Ewijk on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Wij hebben een truckwash machine waar wij snel een onderdeel voor nodig hadden en via Google kwamen wij bij RS components terecht. eerst even een mailtje gestuurd of wij wel het goede bestellen en netjes antwoord gekregen via de mail. Telefonisch contact met Jeroen gehad die melde dat wij makkelijker via hun webshop konden bestellen wat ook goed verliep. Tussen kerst en oud en nieuw netjes geholpen, waar vele dicht zijn. het onderdeel is netjes en goed verpakt bij ons aangekomen. wij waren nog geen klant bij RS en konden ook op factuur bestellen. wij zijn erg goed en snel geholpen zonder extra gekke kosten of verassingen. Wij raden RS een ander ook aan ! Heel erg bedankt voor de service. Ton van Ewijk Culemborg
We have a truck wash machine for which we quickly needed a part and through Google we ended up at RS components. First sent an email to see if we ordered the right thing and received a neat answer by email. Had telephone contact with Jeroen who reported that it was easier for us to order via their webshop, which also went well. Helped neatly between Christmas and New Years, where many are closed. the part has arrived neatly and well packed. we were not yet a customer of RS and were also able to order by invoice. we were helped very well and quickly without extra crazy costs or surprises. We also recommend RS to someone else! Thank you so much for the service. Ton van Ewijk culemborg
B
Boban Magoc on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Unfortunately, zero star is not an option, but it would be deserved. We order quite a lot from RS and there is always some issue. The information on the website is often wrong or incomplete. The delivery information is not correct. For large items it says delivery within one or two days, and then when you place an order it says that it can be longer for items heavier than 15kg. This information is hidden somewhere in small text, and only after the order is placed. This should be mentioned earlier and more clear. We wasted time and money because of items not delivered in time. Customer service said they will contact us back with updates on delivery, and nobody ever called back. They also often use generic pictures for items, and you have to be very careful with reading the datasheet in order to not get the wrong product. True disappointment.

Write some of your reviews for the company RS Components

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *