Sa-Net Woonzorg - Gasthuisstraat 13

3.2/5 β˜… based on 8 reviews

Woonzorg en begeleiding thuis in de Achterhoek - Sa-Net - Sa-net.nl

Sa-Net is een betrouwbare en veelzijdige zorgverlener in de regio Achterhoek. Gespecialiseerd in (licht) verstandelijke beperking en psychische problematiek. Wij bieden (kleinschalige) woonzorg en begeleiding thuis.

About Sa-Net Woonzorg

U kunt gebruik maken van de bovenstaande navigatie of zoekfunctie om de juiste pagina te vinden.

Contact Sa-Net Woonzorg

Address :

Gasthuisstraat 13, 7001 AX Doetinchem, Netherlands

Phone : πŸ“ž +7
Postal code : 7001
Website : http://www.sa-net.nl/
Categories :
City : Doetinchem

Gasthuisstraat 13, 7001 AX Doetinchem, Netherlands
E
Erik Klein Langenhorst on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Professionele organisatie!
Professional organization!
B
Brian Schellekens on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Bah wat word er slecht omgegaan met mensen !
What a bad deal with people!
M
Maarten Heideman on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Prettige organisatie om mee en voor te werken.
Pleasant organization to work with and for.
v
vlin der on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Wordt slecht met mensen omgegaan. Begeleiders hebben zelf hulpverleners nodig
Is bad with people. Counselors themselves need helpers
k
kelly winters on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Vele verhalen van kennissen gehoord over hier. Slechte begeleiding zijn niet bezig met de zorg van sommige bewoners daar. Je hoort vaker verhalen in de ronde gaan over zulke instellingen, nou dit is er ook zo een!! De mensen die daar werken hebben zelf hard hulp nodig! Ik ben het helemaal eens met de vorige review
Many stories of acquaintances heard about here. Poor guidance is not concerned with the care of some residents there. You often hear stories about such institutions, well this is one of them !! The people who work there really need help themselves! I totally agree with the previous review
M
Michiel De Vries on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Een zorgaanbieder voor ambulante diensten en kleinschalige woonplekken. Zij leveren kwalitatief "warme" zorg en zijn een prettige organisatie om mee samen te werken.
A care provider for ambulatory services and small-scale living spaces. They provide qualitative "warm" care and are a pleasant organization to work with.
m
m greene on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Er wordt slecht omgegaan met de cliΓ«nten, je bent een nummer. Zo jammer dat cliΓ«nten de dupe worden van de ondeskundigheid van de begeleiders. En klachtbehandeling....... die kent men niet. Men kan heel goed hier reageren dat de cliΓ«nt contact kan opnemen, maar bij klachten geeft men geen gehoor hieraan. Jammer dat er via social media alleen de goede kanten naar boven en voren komen
The clients are badly treated, you are a number. Such a shame that clients are the victims of the incompetence of the supervisors. And complaint handling ....... one does not know. It is very well possible to respond here that the client can contact, but they do not respond to complaints. It is a pity that only the good sides emerge through social media
T
Thomas β€œThom” Redlich on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik heb goede begeleiding bij Sa-Net. Ik word al anderhalf jaar begeleid door de professionals, gisteren een perspectief op de nieuwe locatie gehad. Vond het meteen al een fijne plek, het rook naar vers hout en dat vind ik fijn, het ontvangst en gastvrijheid was ook top! Alleen was het wΓ©l een beetje koud binnen en nogal gehorig, eenmaal op een andere plek te gaan zitten voelde ik me weer beter. Ik vind het heel erg fijn om bij Sa-Net te wonen, ik kan nu beter aan mezelf werken. Ik krijg passende begeleiding, zorg en welzijn, dat vind ik super fijn! Ik vind de professionals en begeleiding toppers. Dus daarvoor geef ik 4 sterren omdat ik vind dat dat beter past bij mij.
I have good guidance at Sa-Net. I have been guided by the professionals for a year and a half, yesterday had a perspective on the new location. Immediately thought it was a nice place, it smelled like fresh wood and I like that, the welcome and hospitality was great! Only it was a bit cold inside and quite noisy, once sitting in another place I felt better. I really enjoy living at Sa-Net, I can now work on myself better. I receive appropriate guidance, care and well-being, I really enjoy that! I think the professionals and guidance are top performers. So for that I give 4 stars because I think that suits me better.

Write some of your reviews for the company Sa-Net Woonzorg

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *