SAM Online Marketing & Webdesign B.V. - Perzikweg 11B

4.7/5 based on 8 reviews

SAM Online Marketing Bureau | Internet Marketing Specialist - Samonlinemarketing.nl

SAM Online Marketing bureau: specialist in zoekmachine marketing (Google Ads), zoekmachine optimalisatie (SEO) en Social Media.

About SAM Online Marketing & Webdesign B.V.

Wie zijn wij? 

Het internet kan je maken of breken. Sinds 2013 maken wij bedrijven online succesvol. Met als mooiste case: onszelf. 

In 2013 zijn Sasha en Misha op de zolderkamer in Oegstgeest begonnen: één online marketingtak en één webdesigntak. Fast forward naar nu: een enthousiast team met talloze specialisaties in een kantoor waar we blij van worden.  

SEO, Ads, Development, Conversie. Verschillende takken van sport, die we allemaal beheersen. Maar resultaat is waar het om draait. Resultaat dat we samen met jou willen behalen. Samen doelen maken, snel en effectief contact onderhouden, sparren, adviseren. We doen het graag, maar blijven altijd ons doel voor ogen houden. 

Waarom doen we wat we doen? 

Succes is leuk. Maar succes delen is nog leuker. Doelen maken, jezelf uitdagen, samenwerken, creëren, leren. Het zijn allemaal onderdelen die we dagelijks meemaken. De ROAS van een al succesvol bedrijf nóg verder verhogen. Met SEO de strijd met de grote jongens aangaan. Of marktleider worden binnen een niche. Het is waar wij kracht en energie uit halen. 

Hoe gaan we te werk? 

Met kennis van zaken kom je ver. Maar het brengt je niet bij de eindstreep. Hier is meer voor nodig. Onderzoek, planning, processen, monitoring, rapporteren en meer. Lees verder over onze werkwijze.

Contact SAM Online Marketing & Webdesign B.V.

Address :

Perzikweg 11B, 2321 DG Leiden, Netherlands

Phone : 📞 +877
Postal code : 2321
Website : https://www.samonlinemarketing.nl/
Categories :
City : Leiden

Perzikweg 11B, 2321 DG Leiden, Netherlands
D
Dennis Weggenaar on Google

SAM Online Marketing heeft mij geholpen met de vindbaarheid te verbeteren in de regio. Niet alleen hebben zij gedaan wat ze zeiden, maar kwamen ook steeds met nieuwe manieren om de markt aan te pakken. Professionele werkwijze.
SAM Online Marketing helped me to improve findability in the region. Not only did they do what they said, but they also continued to come up with new ways to approach the market. Professional working method.
C
Cody Van Dueren on Google

Ik heb de afgelopen maanden stage gelopen bij SAM online marketing. Ik wilde graag stage lopen bij SAM vanwege de specialisatie in SEO en de resultaatgerichte en gedisciplineerde werksfeer. Op deze vlakken wilde ik tijdens mijn stage zo veel mogelijk leren, en iedereen binnen SAM heeft mij tijdens mijn stage alle tools gegeven om dit te doen. Ondanks alle corona perikelen kan ik terugkijken op een top stage!
In recent months I did an internship at SAM online marketing. I wanted to do an internship at SAM because of the specialization in SEO and the result-oriented and disciplined work atmosphere. I wanted to learn as much as possible in these areas during my internship, and everyone at SAM gave me all the tools to do this during my internship. Despite all the corona troubles, I can look back on a top stage!
R
Rob Bijtjes on Google

Ik ben eigenaar van Ramen Gilde. Zeker 8 uur besteed (een jaar geleden) aan het zoeken naar de beste seo-specialist in Haarlem. SAM stond bovenaan, maar in Leiden. Vond ik op zich al een prestatie, dan begrijp je kennelijk dit vak. Sommige reviews kon ik terug herleiden tot een bedrijfsnaam. Gecheckt...zoeken op 'verhuizen Haarlem' en idd dit bedrijf stond hoog in Google. In zee met ze gegaan. Dit zijn tóppers, klaag nu tegen ze dat ik het véel te druk heb :)
I own Ramen Gilde. Spent at least 8 hours (a year ago) looking for the best seo specialist in Haarlem. SAM was at the top, but in Leiden. If I thought an achievement in itself, then you obviously understand this profession. Some reviews I could trace back to a company name. Checked ... search for 'moving Haarlem' and idd this company was high in Google. Worked with them. These are toppers, now complain to them that I'm way too busy :)
L
Lars Akale on Google

SAM Online Marketing is een professioneel bedrijf en kenmerkt zich vooral door de goede samenwerking. Bedankt voor jullie hulp!
SAM Online Marketing is a professional company and is characterized above all by the good cooperation. Thanks for your help!
M
Melissa Hesseling on Google

Resultaat gericht! Alle doelstellingen zijn behaald.
Results-oriented! All objectives have been achieved.
A
Anne Ruster on Google

In het verleden zeer succesvol samengewerkt met SAM Online Marketing. Voorheen verkocht ik mijn producten alleen b2b, maar zag ik mijzelf genoodzaakt ook online (en via mijn website) te gaan verkopen. SAM Online Marketing heeft mij geholpen en geadviseerd in dit traject. Ze hebben meegedacht over campagnes en hebben deze ook voor mij vormgegeven. Inmiddels kan ik 'op eigen benen' staan, maar ik zou ze van harte willen aanraden voor anderen!
In the past we worked very successfully with SAM Online Marketing. Previously I only sold my products B2B, but I saw myself forced to also sell online (and via my website). SAM Online Marketing has helped and advised me in this process. They contributed ideas to campaigns and designed them for me as well. I can now stand 'on my own two feet', but I would wholeheartedly recommend them to others!
J
Jaap van Heijningen on Google

Jarenlang heb ik verschillende bureaus ervaren. Helaas waren de ervaringen niet altijd even goed. Hoge bergen werden er belooft, maar weinig resultaat. Na een gesprek met Sasha was het voor mij vrij duidelijk dat SAM Online Marketing verstand van zaken heeft. Na 6 maanden had ik direct al resultaat en nu na 2 jaar zijn mijn posities exponentieel gestegen en alle doelen behaald. Ze bieden meer dan alleen SEO aan, ze zijn constant om je conversie te verhogen en proberen dat op diverse manieren te realiseren. Wil je resultaat? Dan is SAM Online Marketing een echte aanrader!
Over the years I have experienced different agencies. Unfortunately, the experiences were not always good. High mountains were promised, but little result. After a conversation with Sasha, it was quite clear to me that SAM Online Marketing knows their business. After 6 months I had immediate results and now after 2 years my positions have increased exponentially and all goals have been achieved. They offer more than just SEO, they are constantly trying to increase your conversion and try to achieve that in various ways. Do you want results? Then SAM Online Marketing is highly recommended!
S
Stephen Pope on Google

For those who have 9000 EUR to waste then I can strongly recommend this company! We paid this amount for organic seeding of our websites and one year later could not be found anywhere on the internet! Let alone being on the first page on Google search, especially in our niche of business...So much for the marketing!!!

Write some of your reviews for the company SAM Online Marketing & Webdesign B.V.

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *