Sam & Sam Witgoedservice - Vreeswijkstraat 155

4.4/5 β˜… based on 8 reviews

Contact Sam & Sam Witgoedservice

Address :

Vreeswijkstraat 155, 2546 AD Den Haag, Netherlands

Phone : πŸ“ž +777
Postal code : 2546
Website : http://www.samensamwitgoed.nl/
Categories :
City : Den Haag

Vreeswijkstraat 155, 2546 AD Den Haag, Netherlands
N
NoΓ«l Cloppenburg on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Nadat mijn wasmaschine het niet meer goed deed heb ik meerdere bedrijven benaderd om het probleem op te lossen. Daardoor betaalde ik 2 keer voorrijkosten en het enige advies was , meneer wij kunnen deze maschine niet meer repareren en uw kan wel een nieuwe bij ons kopen. Helaas had ik daar geen geld voor.. Door een kennis ben ik toen met Sam & sam in aanraking gekomen . Ik belde om half 10 en smiddags om kwart voor 4 was mijn maschine gemaakt! Echt een vakman die probeert je te helpen zonder onnodige kosten
After my washing machine didn't work properly anymore I approached several companies to solve the problem. As a result, I paid 2 travel costs and the only advice was, sir, we can no longer repair this machine and you can buy a new one from us. Unfortunately I didn't have the money for that .. An acquaintance brought me in contact with Sam & sam. I called at half past 10 and in the afternoon at a quarter to 4 my machine was made! Really a professional who tries to help you without unnecessary costs
T
Tinka - on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Geweldig! In tegenstelling tot hun concurrenten konden ze bijna gelijk langskomen voor een wasmachine reparatie. Erg vriendelijk, en behulpzaam. Prima prijzen ook. Bedankt!
Awesome! Unlike their competitors, they could drop by almost immediately for a washing machine repair. Very friendly, and helpful. Great prices too. Thanks!
D
David van Dantzig on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Vriendelijk, ter zake kundig en eerlijk. Onze wasmachine loopt op zijn laatste benen, maakte Sam & Sam telefonisch al op uit onze beschrijving, dus een onderzoek waren vermoedelijk onnodige kosten. Toch gevraagd even langs te komen, monteur was er snel, bevestigde de eerste diagnose maar gaf ook aan dat we het nog wel even konden uitzingen. Heldere uitleg van wat er aan de hand is, goed advies gekregen: ouderwets goede service. En dat voor een aanmerkelijk lager bedrag dan de 'grote bedrijven met slimme SEO en flitsende sites. Kortom, deze houden we in de digitale klapper.
Friendly, knowledgeable and honest. Our washing machine is on its last legs, Sam & Sam already concluded by telephone from our description, so an investigation was presumably unnecessary. Still asked to come by, mechanic was there quickly, confirmed the first diagnosis but also indicated that we could still broadcast it. Clear explanation of what is going on, received good advice: old-fashioned good service. And that for a considerably lower amount than the 'large companies with smart SEO and flashy sites. In short, we keep this in the digital browser.
Y
Yoff Kau on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Gaslek fornuis. Gebeld binnen een uur een monteur. Kost natuurlijk wel geld maar voelt heel vertrouwd en kundig. Prima
Gas cooker. Called a technician within an hour. Of course it costs money but feels very familiar and knowledgeable. Fine
A
Aanlegvoortalent on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

’s Morgens gebeld = ’s Middags hersteld! Dat is de slogan van Sam en Sam. En dat is niet pure marketing. We maken al jaren gebruik van hun diensten en elke keer verbazen we ons over der sevice, kennis, vriendelijkheid en eerlijkheid. En wat ik daarnaast leuk vind, elke keer leer ik iets meer over de werking van witgoed, die kennisdeling krijg je gratis erbij.
Called in the morning = Fixed in the afternoon! That's Sam and Sam's slogan. And that is not pure marketing. We have been using their services for years and every time we are amazed by the sevice, knowledge, kindness and honesty. And what I also like, every time I learn a little more about the operation of white goods, you get that knowledge sharing for free.
K
Ker Oner on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Jaren geleden onze vaatwasser laten repareren. De monteur kwam binnen een dag. Print bleek defect, maar de monteur kon deze repareren met wat solderen. Werkt tot op de dag van vandaag vlekkeloos. Old school service die tegenwoordig zeldzaam is. Een dikke 10. Nu is mijn wasmachine defect. Ga ze morgen maar weer even bellen ??
Had our dishwasher repaired years ago. The technician arrived within a day. The print turned out to be defective, but the technician was able to repair it with some soldering. Works flawlessly to this day. Old school service which is rare these days. A big 10. Now my washing machine is defective. Go call them again tomorrow ??
M
Michelle Hallinan on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Fast and efficient
A
Aaron Ciuffo on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

The owners are friendly and helpful. Small shop with limited hours and used appliances. Don't expect brand new stuff; they specialize in quality use equipment.

Write some of your reviews for the company Sam & Sam Witgoedservice

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *